شنبه, 31 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
15 کاربرد قوانین و مقررات در مهندسی رودخانه ها وسواحل ._x000D_مطالعه طرحها و ساماندهی بهینه رود خانه._x000D_پهنه بندی سیلاب ._x000D_تعیین حد بستر و حریم رود خانه. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/02/05 526

نمایش مشروح آگهی

بازدید:526

14 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - ارزیابی ساده_x000D_ شرکت آب منطقه‎ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید_x000D_ مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/01/16 575

نمایش مشروح آگهی

بازدید:575

13 شرکت آب منطق ه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد_x000D_شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/01/01 543

نمایش مشروح آگهی

بازدید:543

12 شرکت آب منطق ه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد_x000D_شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1391/01/01 570

نمایش مشروح آگهی

بازدید:570

11 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی _x000D_ شرکت آب منطقه‎ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/01/01 578

نمایش مشروح آگهی

بازدید:578

10 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه آیدوغموش در شهرستان هشترود مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/12/29 676

نمایش مشروح آگهی

بازدید:676

9 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه داخلی روستای چشمه کنان شهرستان شبستر مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/12/29 585

نمایش مشروح آگهی

بازدید:585

8 آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل های مخروط افکنه خرم شاه یامچی مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/11/18 561

نمایش مشروح آگهی

بازدید:561

7 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه چوان چای مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 662

نمایش مشروح آگهی

بازدید:662

6 آگهی عمومی در راستای افزایش بهره وری ازمنابع آبی و سدهای احداث شده مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 568

نمایش مشروح آگهی

بازدید:568

5 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه آقبلاغ مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 542

نمایش مشروح آگهی

بازدید:542

4 آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل علی بیگ کندی مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 592

نمایش مشروح آگهی

بازدید:592

3 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه شهسوار(خرمالو) مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 629

نمایش مشروح آگهی

بازدید:629

1 اعلام حدود بستر و حریم مسیل مشهور قنات تازه کهریز خامنه مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/08/25 656

نمایش مشروح آگهی

بازدید:656

2 آگهی اعلام حدود آغاز ثبت نام از متقاضیان تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/08/22 703

نمایش مشروح آگهی

بازدید:703

« 1 ... 11 12 13 14 15 » صفحه: