شنبه, 23 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
14 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - ارزیابی ساده_x000D_ شرکت آب منطقه‎ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید_x000D_ مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/01/16 604

نمایش مشروح آگهی

بازدید:604

13 شرکت آب منطق ه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد_x000D_شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/01/01 567

نمایش مشروح آگهی

بازدید:567

12 شرکت آب منطق ه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد_x000D_شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1391/01/01 613

نمایش مشروح آگهی

بازدید:613

11 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی _x000D_ شرکت آب منطقه‎ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای 1 1392/01/01 612

نمایش مشروح آگهی

بازدید:612

10 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه آیدوغموش در شهرستان هشترود مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/12/29 711

نمایش مشروح آگهی

بازدید:711

9 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه داخلی روستای چشمه کنان شهرستان شبستر مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/12/29 632

نمایش مشروح آگهی

بازدید:632

8 آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل های مخروط افکنه خرم شاه یامچی مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/11/18 581

نمایش مشروح آگهی

بازدید:581

7 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه چوان چای مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 700

نمایش مشروح آگهی

بازدید:700

6 آگهی عمومی در راستای افزایش بهره وری ازمنابع آبی و سدهای احداث شده مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 620

نمایش مشروح آگهی

بازدید:620

5 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه آقبلاغ مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 573

نمایش مشروح آگهی

بازدید:573

4 آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل علی بیگ کندی مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 622

نمایش مشروح آگهی

بازدید:622

3 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه شهسوار(خرمالو) مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/10/22 657

نمایش مشروح آگهی

بازدید:657

1 اعلام حدود بستر و حریم مسیل مشهور قنات تازه کهریز خامنه مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/08/25 733

نمایش مشروح آگهی

بازدید:733

2 آگهی اعلام حدود آغاز ثبت نام از متقاضیان تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای 1 1390/08/22 764

نمایش مشروح آگهی

بازدید:764

« 1 ... 12 13 14 15 16 » صفحه: