شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی ( فاز2 ) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:156

99/01 مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی خرید 6500 متر لوله فولادی اسپیرال II-37ST به قطر اسمی 800 میلیمتر (DN800) به ضخامت 7.9 میلیمتر مطابق استاندارد C200-AWWA به همراه پوشش خارجی کولتار به روش گرم و پوشش داخلی اپوکسی بدون حلال دو جزیی به شماره سیستمی 2099001186000003 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/30

بازدید:170

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/21 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/21

بازدید:181

99/06 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان شهرستان سراب بصورت اجاره دوساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000005 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:171

99/05 مزایده تخصیص آب چشمه های آبدرمانی 1- شورتپه شهرستان عجبشیر 2- یل سویی شهرستان کلیبر 3- عسگرآباد شهرستان سراب جهت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بصورت تخصیص یکساله با قابلیت تمدید تا 12 (دوازده) سال دیگر(2 سال برای ساخت و10 سال بهره برداری) طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در سه مورد(سه چشمه آبدرمانی)با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000006 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:142

99/07 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد آیدوغموش شهرستان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000007 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:147

99/01 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- قرخ آرخاج سراب 2- تیل شبستر جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در دو مورد (دو سد) با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000004 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:161

99/04 مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی رو باز امور منابع آب اهر - امور منابع آب مرند و سالن ورزشی سرپوشیده(بدنسازی)امور منابع آب بناب بصورت اجاره یکساله بشماره سیستمی5099001186000001 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:184

99/03 واگذاری 4 (چهار) هکتار از اراضی پایین دست سد سهند هشترود به تفکیک 4(چهار) قطعه1 (یک) هکتاری به منظور سرمایه گذاری جهت احداث استخرهای پرورش ماهی بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید تا 4 (چهار) سال دیگر طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده بشماره سیستمی 5099001186000003 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:145

99-02 مزایده واگذاری 2500 مترمربع از اراضی پایین دست سد قلعه چای عجبشیر به منظور سرمایه گذاری جهت احداث استخرهای پرورش ماهی بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید تا سقف 10 (ده) سال بشماره سیستمی 5099001186000002 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:137

عملیات اجرایی افزایش حجم سد چوخورزمی و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:328

عملیات اجرایی باقیمانده راههای جایگزین سد شهریار (قطعه اول) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:268

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/20 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:223

98/07 - طــرح مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هوا شناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت 12 ماه از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2098001186000046 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:216

97/07 - جــاری واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000045 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:175

98/04 مزایده اذن استفاده ازآب مخزن سدهای 1- سهند هشترود 2- علویان مراغه 3- ستارخان اهر جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود در مخزن سدهای مزبور به شماره سیستمی 5098001186000005 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/17

بازدید:282

مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری سد شهریار، آبرسانی میانه، شبکه سهند، پیغام چای، سد و شبکه خدا آفرین 2 (قیزقلعه سی) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/14 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/17

بازدید:240

98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:226

98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/17

بازدید:244

98/05 - تجدید تجدید مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) به شماره سیستمی2098001186000033 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/10

بازدید:266

« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه: