چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/17

بازدید:121

98/05 - تجدید تجدید مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) به شماره سیستمی2098001186000033 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/10

بازدید:146

عملیات اجرایی بند و کانال آب آور سد توشمانلوی میانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/09/30 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:201

98/03-طرح مناقصه محدود موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه در سطح استان در قالب نیروهای نگهبانی به مدت یک سال از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000025 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:137

98/03-جاری مناقصه محدود موضوع مناقصه محدود عبارت است از واگذاری انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه در سطح استان در قالب نیروهای نگهبانی به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000026 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:120

98/04 - طـرح موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2098001186000023 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/02

بازدید:158

98/04 - جـاری موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و باغبانی و تصدی آبدارخانه ها و خدمات سرایداری و نامه رسانی و امربری و خدمات اداری و پشتیبانی وخدمات توزیع آب و خدمات تاسیسات ساختمانی و مکانیکی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) (به صورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000022 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/02

بازدید:141

98/05 مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000020 بصورت الکترونیکی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:142

تجدید آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/08/15 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/21

بازدید:179

98/03 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- مونق میانه 2- صومعه کبودین میانه 3- برنلیق مددخان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/07

بازدید:270

98/01 (تجدید) تجدید مناقصه خرید 2000000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40% و 250000 کیلوگرم گازکلر(کلرمایع) به شماره سیستمی2098001186000017 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/04

بازدید:122

98/02 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم ایستی سو قره آغاج واقع در شهرستان چاراویماق بصورت اجاره دو ساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5098001186000003 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/04

بازدید:115

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/07/03 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/09

بازدید:194

خدمات حراست و نگهداری ایستگاههای پمپاژ ، کانال اصلی و مزرعه نمونه شبکه خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:186

آگهی ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری، نگهداری سد، خط انتقال - ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه (تحویل آب به صورت متر مکعبی) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/05/09 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/15

بازدید:223

خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه ارزیابی دفتر قراردادها 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/02

بازدید:186

98/02 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و نگهداری لوازم و تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی (شامل انواع سطح سنج الکترونیکی- پنل خورشیدی- باران سنج - سنسورهای دما،رطوبت،سرعت و ... - مودم - باتری - منبع تغذیه - دکل - دیتالاگر - تجهیزات چاه ارت - تابلو برق و ....) از طریق سامانه ستاد ایران به شماره سیستمی 2098001186000008 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/04/03 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/09

بازدید:191

98/01 مناقصه خرید مقدار 2000000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40% و 250000 کیلوگرم گازکلر(کلرمایع) را طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000006 بصورت الکترونیکی برگزار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/15

بازدید:287

97/13 (نجدید) نجدید مناقصه خرید 10 (ده) دستگاه پمپ فشار قوی در انواع مختلف مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح توسعه بهره برداری از ارس- کلاله و دارانا) طبق لیست و مشخصات مندرج در بند 2 شرایط مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000002 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/05

بازدید:199

خدمات حفاظت ، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:277

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: