شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی بند و کانال آب آور سد توشمانلوی میانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/09/30 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:310

98/03-طرح مناقصه محدود موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه در سطح استان در قالب نیروهای نگهبانی به مدت یک سال از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000025 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:230

98/03-جاری مناقصه محدود موضوع مناقصه محدود عبارت است از واگذاری انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه در سطح استان در قالب نیروهای نگهبانی به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000026 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:229

98/04 - طـرح موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2098001186000023 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/02

بازدید:255

98/04 - جـاری موضوع مناقصه عبارت است از واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و باغبانی و تصدی آبدارخانه ها و خدمات سرایداری و نامه رسانی و امربری و خدمات اداری و پشتیبانی وخدمات توزیع آب و خدمات تاسیسات ساختمانی و مکانیکی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق شرایط و احجام کار مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) (به صورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000022 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/02

بازدید:263

98/05 مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000020 بصورت الکترونیکی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:248

تجدید آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/08/15 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/21

بازدید:279

98/03 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- مونق میانه 2- صومعه کبودین میانه 3- برنلیق مددخان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/07

بازدید:398

98/01 (تجدید) تجدید مناقصه خرید 2000000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40% و 250000 کیلوگرم گازکلر(کلرمایع) به شماره سیستمی2098001186000017 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/04

بازدید:237

98/02 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم ایستی سو قره آغاج واقع در شهرستان چاراویماق بصورت اجاره دو ساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5098001186000003 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/04

بازدید:217

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/07/03 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/09

بازدید:273

خدمات حراست و نگهداری ایستگاههای پمپاژ ، کانال اصلی و مزرعه نمونه شبکه خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:269

آگهی ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری، نگهداری سد، خط انتقال - ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه (تحویل آب به صورت متر مکعبی) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/05/09 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/15

بازدید:298

خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه ارزیابی دفتر قراردادها 267

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/02

بازدید:267

98/02 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و نگهداری لوازم و تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی (شامل انواع سطح سنج الکترونیکی- پنل خورشیدی- باران سنج - سنسورهای دما،رطوبت،سرعت و ... - مودم - باتری - منبع تغذیه - دکل - دیتالاگر - تجهیزات چاه ارت - تابلو برق و ....) از طریق سامانه ستاد ایران به شماره سیستمی 2098001186000008 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/04/03 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/09

بازدید:286

98/01 مناقصه خرید مقدار 2000000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40% و 250000 کیلوگرم گازکلر(کلرمایع) را طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000006 بصورت الکترونیکی برگزار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/15

بازدید:393

97/13 (نجدید) نجدید مناقصه خرید 10 (ده) دستگاه پمپ فشار قوی در انواع مختلف مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح توسعه بهره برداری از ارس- کلاله و دارانا) طبق لیست و مشخصات مندرج در بند 2 شرایط مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000002 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/05

بازدید:279

خدمات حفاظت ، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:412

97/14 مناقصه خرید انواع لوله GRP و اتصالات مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح شبکه آیدوغموش) طبق لیست و مشخصات مندرج در بند 2 شرایط مناقصه و 16 (شانزده) صفحه مشخصات فنی پیوستی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2097001186000084 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:339

97/16 موضوع فراخوان ارزیابی: عبارت است از سرمایه گذاری در چشمه آبدرمانی منشگه شهرستان چاراویماق متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و انتفاع از عملیات توریستی چشمه مذکور با صدور اجازه بهره برداری از چشمه مذکور به مدت حداکثر 10 سال (2 سال دوران ساخت و 8 سال بهره برداری)طبق شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی. ارزیابی تدارکات و خدمات پشتیبانی 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:261

« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه: