سه‌شنبه, 26 تیر 1397

 

 

قدردانی شرکت تعاونی آببران از رئیس اداره منابع آب شهرستان عجب شیر

شرکت تعاونی آببران از رئیس اداره منابع آب شهرستان عجب شیر و همکاران وی قدردانی نمود.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، شرکت تعاونی آببران روستای مهماندار با تقدیم نامه ای از فعالیت های رئیس اداره منابع آب شهرستان عجب شیر و همکاران وی در خصوص توزیع آب کشاورزی قدردانی نمودند.

منبع خبر: رئیس اداره منابع آب شهرستان عجب شیر