سه‌شنبه, 26 تیر 1397

 

 

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان بستان آباد تشکیل شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد از تشکیل دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس حامد دینی مصوبات این جلسه را به شرح زیر اعلام کرد:

  • مقرر گردید آب مورد نیاز شرب شهری بر اساس مصرف سرانه شهرستان توسط   آب و فاضلاب شهری اعلام گردد
  • مقرر گردید تامین  قسمتی از آب شرب شهرستان  توسط  آب و فاضلاب شهری  از سد جوقان پیشنهاد گردد
  • مقرر گردید انتقاال آب سد کلقان توسط فرماندرای پیگیری گردد
منبع خبر: رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد