پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

 

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان چاراویماق تشکیل شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان چاراویماق از تشکیل اولین جلسه شورای منابع آب در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس حامد سامی مصوبات این جلسه را به شرح زیر اعلام کرد:

- استفاده از ظرفیت بسیج برای انجام امور ترویجی صرفه جویی و مصرف صحیح آب و برگزاری اردوهای مربوط به مرمت و بهسازی نهرهای کشاورزی و بندها و تأسیسات آبی کشاورزی؛

- مقرر شد شوراهای اسلامی و دهیاران و معتمدان و ریش سفیدان روستاها نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم درخصوص تخلفات حوزه منابع آبی و هدایت به مسیر قانونی اقدام نمایند.

- مقرر شد امور آب شهرستان لیست چاه های مجاز  را برای بهره برداری لازم به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارائه نمایند.

- مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به عدم ارائه خدمات به افرادی که از طرق غیرقانونی اقدام به برداشت آب می نمایند، اقدام و در جهت برخورد با تخلفات نسبت به معرفی آنان به اداره منابع آب اقدام نماید.

- مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به پوشش انهار سنتی و اراضی آبی کشاورزی اقدام و در اجرای سیستم های آبیاری نوین نیز اهتمام ویژه ای به اجرای صحیح سیستم آبیاری بالاخص محل برداشت آب طبق حق آبه صادره امور آب شهرستان داشته باشد.

- مقرر شد بخشداری مرکزی و امور آب شهرستان و جهاد کشاورزی با همکاری هم نسبت به بررسی و حل مشکل کانال آب آور سدهای قرخ بلاغ ، ورقه وایمیشجه اقدام و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به فرمانداری شهرستان منعکس نمایند.

- مقرر شد اداره منابع طبیعی شهرستان نسبت به ارائه طرح های آبخیزداری و اجرای آن اقدام نماید.

منبع خبر: رئیس اداره منابع آب شهرستان چاراویماق