پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان:

 

نشست فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج اداری حوزه 2 شهید مدنی (ره) استان برگزار شد

نشست فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج اداری حوزه 2 شهید مدنی (ره) استان به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، این نشست با حضور فرماندهان حوزه، معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت و جمعی از بسیجیان شرکت برگزار شد.

در این نشست مهندس غفارزاده ، معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت ضمن برشمردن نقش بسیج در جامعه و بویژه ادارات دولتی، شرکت آب منطقه ای را جزو شرکتهایی عنوان کرد که اکثر قریب به اتفاق همکارانش عضو بسیج هستند. وی درخصوص بحران آب و لزوم رعایت مصرف بهینه آب توضیحاتی ارائه و از تمامی فرماندهان بسیج در احیای نقش مصرف بهینه آب درخواست مساعدت نمود.

همچنین موسی شیخی، فرمانده پایگاه مقاومت شهید عباسپور شرکت آب منطقه ای استان، گزارش اجمالی از عملکرد 6 ماهه اول سال جاری ارائه نمود.

سپس در ادامه نشست با حضور فرمانده حوزه به صورت تخصصی برگزار شد.

منبع خبر: پایگاه مقاومت شهید عباسپور