پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

 

بازدید جمعی از مسئولان از محل آزادسازی یاش چای

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز از بازدید معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت به همراه رئیس شورا و بخشداری و شهرداری خسروشاه و رئیس اداره راه تبریز و مدیر و کارکنان امور منابع آب تبریزاز محل بازگشایی و رفع تصرفات یاش چای بازدید خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس عیسی یاری با اعلام این خبر افزود: در پی وقوع سیل در ابتدای سال جاری، در بازه ای به طول 10.5 کیلومتر، 5.5 هکتار از بستر و حریم مسیل های بخش خسروشاه با همکاری امور منابع آب تبریز و شهرداری و بخشداری خسروشاه و اداره راه تبریز بازگشایی و لایروبی شده بود که در ادامه عملیات در نیمه دوم سال ، در بازه ای به طول 1600 متر، 4 هکتار از اراضی واقع در بستر یاش چای، رفع تصرف شده و در این پروژه چند صد اصله درخت که در بستر یاش چای قرار داشتند، با همکاری خود متصرفین قلع و قمع شد.

 

منبع خبر: مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز