دوشنبه, 1 بهمن 1397

 

 

ایجاد بورس آب می تواند به مدیریت آب کشاورزی کمک کند

مدیر بخش بین الملل ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در کارگاه آموزشی دوروزه سیاستگذاری و حکمرانی در تبریز آب هم با بیان اینکه استراتژی استرالیا در این خصوص تشابه زیادی با ما دارد، گفت: تنها ضعف ما این است که طرح‌ها دچار گسیختگی است و به صورت جزیره‌ای اجرا می‌شود، در حالی که آن‌ها یک راهبرد 6 مرحله‌ای تدوین کرده و به مسائل محتلف اولویت‌های زمانی گوناگون می‌دهند.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، حسین شهباز افزود: یکی از امتیازات ویژه استرالیایی ها، ایجاد بورس آب است، یعنی آب را قیمت گذاری کرده و به طور مثال این کشاورز است که تصمیم می‌گیرد سهمیه آب را صرف تولید محصول کند یا اینکه به صنایع و خدمات بفروشد.

منبع خبر: روابط عمومی