شنبه, 31 فروردین 1398

 

 

رئیس گروه تلفیق و بیلان منصوب شد

مهندس محمد حسن فرامرزی به عنوان رئیس گروه تلفیق و بیلان منصوب شد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای معاون انسانی مالی و پشتیبانی، مهندس محمد حسن فرامرزی به عنوان رئیس گروه تلفیق و بیلان منصوب شد.

مهندس محمد حسن فرامرزی با تجربه فعالیتی بیش از 24 سال در صنعت آب استان، دانش آموخته رشته جغرافیای طبیعی با گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی در مقطع کاشناسی ارشد بوده و پیش از این به عنوان کارشناس روابط عمومی، کارشناس آبهای سطحی، کارشناس گروه تلفیق و بیلان به فعالیت در این شرکت پرداخته است.

 

منبع خبر: روابط عمومی