دوشنبه, 1 بهمن 1397

 

 

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میانه برگزار شد

مدیر امور منابع آب شهرستان میانه از تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس حمید ادیب با اعلام این خبر افزود: رعایت الگوی کشت و استفاده بهینه منابع آب و ضمانتهای اجرایی و حقوقی لازم، جلوگیری از کشت برنج در اراضی شبکه پایاب سد آیدوغموش، جلوگیری از توسعه بی رویه محصولات جالیزی و صیفی جات پر آب، تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و زیباسازی حاشیه رودخانه ها موضوعاتی بود که با حضور اعضا در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و مصوباتی برای رعایت موارد یاد شده تصویب شد.

منبع خبر: روابط عمومی