دوشنبه, 1 بهمن 1397

 

 

برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان اسکو

رئیس اداره منابع آب شهرستان اسکو از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس وحید قاسمی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه موضوعاتی از قبیل اجرای دیواره ساماندهی راه روستایی باویل در جوار اسکو چای، نگهداری و جلوگیری از قطع درختان مسیر اسکوچای برای کاهش خطرات سیل و مطالعه امکان انحراف مسیل مجاور سالن ورزشی ایلخچی به مسیل خاصلر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مربوطه اتخاذ شد.

منبع خبر: روابط عمومی