دوشنبه, 1 بهمن 1397

 

 

رابط و نماینده پیگیری امور مجلس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی معرفی شد

مهندس مهران چراغی به عنوان رابط و نماینده پیگیری امور مجلس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی معرفی شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی،سرپرست این شرکت طی نامه ای به میرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مهندس مهران چراغی را به عنوان رابط و نماینده پیگیری امور مجلس این شرکت معرفی کرد.

 

منبع خبر: روابط عمومی