پنجشنبه, 10 فروردین 1396

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • مدیریت عامل
  • مدیرعامل : غلامرضا هاشمی
  • مشاور : محمد محمدی
  • مشاور : قاسم سلطان زاده
  • رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : علیرضا شمس محمدی
  • دفتر حراست
   • مدیر دفتر حراست : سیداحمدرضا منصوری کلیبر
  • دفتر روابط عمومی
   • مدیر دفتر روابط عمومی : محمدرضا عزیزپورپیرسرائی
  • دفتر حقوقی
   • مدیر دفتر حقوقی : مهدی غلامی هرزند
  • اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
   • رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : محمدعلی حسنپوراقدم بگلو
 • معاونت حفاظت و بهره‌برداری
  • معاون حفاظت و بهره‌برداری : مجتبی جلیل زاده
  • دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب
   • مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب : عقیل اقدسی نصرتی
   • گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی
    • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی : غلامرضا فانی
   • گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای زیرزمینی
    • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای زیرزمینی : سیدتقی غفاری ساعی
  • امور بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاه ارس
   • مدیر امور بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاه ارس : محمدرحیم ذاکری
  • دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل
   • مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : علی آخوندزاده
  • گروه امور مشترکین و درآمد
   • رئیس گروه امور مشترکین و درآمد : محمدرضا نبی پور
  • دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب
   • مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب : فریدون آرمانفر
  • دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی
   • مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی : امیر محمدی
   • اداره بهره برداری و نگهداری سد علویان
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد علویان : محمد حسن شجاعی فر
   • اداره بهره برداری و نگهداری سد ستارخان
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد ستارخان : مرتضی فریان
   • اداره بهره برداری و نگهداری سد قلعه چای
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد قلعه چای : رضا آقاجانی قاضیجهانی
   • اداره نگهداری و بهره برداری سد سهند
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد سهند : عبداله استادی
   • اداره بهره برداری و نگهداری سدآیدغموش
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سدآیدغموش : توکل مهدیخانی
   • اداره نگهداری و بهره برداری سد شهید مدنی
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد شهید مدنی : سیدمحمد مصطفوی
   • اداره بهره برداری و نگهداری سد و تصفیه خانه نهند
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد و تصفیه خانه نهند : محمد باقر صدری راد
  • امور بهره‌برداری ونگهداری از تأسیسات آبرسانی زرینه رود
   • مدیرامور بهره‌برداری ونگهداری از تأسیسات آبرسانی زرینه رود : داود نوری نیا
  • امور بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاه خداآفرین و قیزقلعه‌سی
   • مدیرامور بهره‌برداری ونگهداری از سد و نیروگاه خداآفرین و قیزقلعه سی : حسین ابوعلی
  • امورهماهنگی آب شهرستانها
   • مدیر امور هماهنگی آب شهرستانها : غلامرضا خیاطی
   • امور منابع آب تبریز
    • مدیرامور منابع آب تبریز : عیسی یاری خراسانلو
   • امور منابع آب مراغه
    • مدیرامور منابع آب مراغه : عبداله فرمانی
   • امور منابع آب میانه
    • مدیرامور منابع آب میانه : حمید ادیب
   • امور منابع آب میانه
    • رئیس اداره نظارت بر بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه شهریار : محمدرضا میدانی
   • امور منابع آب اهر
    • مدیرامور منابع آب اهر : اسمعیل عطازاده
   • امور منابع آب مرند
    • مدیرامور منابع آب مرند : ابراهیم محمدی آیدینلو
   • اداره منابع آب سراب
    • رئیس اداره منابع آب سراب : حسن مبشراقدم
   • اداره منابع آب شبستر
    • رئیس اداره منابع آب شبستر : ساسان نویدی
   • امور منابع آب بناب
    • مدیر امور منابع آب بناب : یونس آقاپوربناب
   • اداره منابع آب کلیبر
    • رئیس اداره منابع آب کلیبر : غفار ولی پور
   • اداره منابع آب هشترود
    • رئیس اداره منابع آب هشترود : وحید رحمانی دباغ
   • اداره منابع آب بستان‌آباد
    • رئیس اداره منابع آب بستان‌آباد : حامد دینی خرم آباد
   • اداره منابع آب ملکان
    • رئیس اداره منابع آب ملکان : بیوک آقا عباس زاده
   • اداره منابع آب جلفا
    • رئیس اداره منابع آب جلفا : حامد رئیسی
   • اداره منابع آب اسکو
    • رئیس اداره منابع آب اسکو : وحید قاسمی جاوید
   • اداره منابع آب آذرشهر
    • رئیس اداره منابع آب آذرشهر : پرویز ابراهیم نژاد
   • اداره منابع آب عجبشیر
    • رئیس اداره منابع آب عجبشیر : صفرعلی امیرنیا
   • اداره منابع آب ورزقان
    • رئیس اداره منابع آب ورزقان : سید وهاب محمدی
   • اداره منابع آب هریس
    • رئیس اداره منابع آب هریس : علی طهماسب پور
   • اداره منابع آب ترکمناچای
    • اداره منابع آب خداآفرین
     • رئیس اداره منابع آب خداآفرین : ذبیح اله میرزائی
    • اداره منابع آب قره‌آغاج
     • رئیس اداره منابع آب قره‌آغاج : موسی نباتی
    • اداره منابع آب مهربان
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاون طرح و توسعه : ابوالفضل رئیسی
    • دفتر طرحهای توسعه منابع آب
     • مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های مردمی : رضا یاری حاج عطالو
    • دفتر فنی
     • مدیردفتر فنی : غلامحسین بابائی
    • دفتر قراردادها و خدمات طرحها
     • مدیردفتر قراردادها و خدمات طرحها : مسعود خلفازاده
    • دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های مردمی
     • مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های مردمی : فرهاد پاکنیا
    • امورعمرانی طرحهای زود بازده
     • مدیرامورعمرانی طرحهای زود بازده : سیدعلی میرنورانی
   • معاونت برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت
    • معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت : اصغر سلیمانزاده
    • دفتر برنامه‌ریزی آب و بودجه
     • مدیردفتربرنامه‌ریزی آب و بودجه : سولماز حافظی زاده
    • دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی
     • مدیر دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی : آصف بهروزی
     • گروه بهبود مدیریت
      • رئیس گروه بهبود مدیریت : نقی جدیری تلسچیان
     • گروه تشکیلات ومنابع انسانی
      • رئیس گروه تشکیلات و منابع انسانی : داود سهرابی
    • گروه آمار و اطلاعات مدیریت
     • رئیس گروه آمار و اطلاعات مدیریت : هادی موسوی
   • دفتر مطالعات پایه منابع آب
    • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : میررسول حسینلر
    • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
     • رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی : علی زینالی
    • گروه مطالعات آبهای سطحی
     • رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی : مرتضی انصاری
    • گروه تلفیق و بیلان
     • رئیس گروه تلفیق و بیلان : محمدعلی محمدی اهری
   • معاونت مالی و پشتیبانی
    • معاون مالی و پشتیبانی : علیرضا حدیثی
    • امور مالی و ذیحسابی
     • مدیر امور مالی و ذیحسابی : سیروز صالح پور
     • اداره حسابداری جاری
      • رئیس اداره حسابداری جاری : میرصمد میرقاسمی
     • اداره حسابداری طرح
      • رئیس اداره حسابداری طرحهای عمرانی : سیاوش راستگارعلی مددی
     • اداره حسابداری تأسیسات و اموال
      • رئیس اداره حسابداری تأسیسات و اموال : حسین شیخلو
    • امور کارکنان و رفاه
     • مدیرامورکارکنان و رفاه : حسن کریمی
     • اداره کارگزینی
      • رئیس اداره کارگزینی : محمدباقر شروین
    • امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
     • مدیرامورتدارکات و خدمات پشتیبانی : جلیل صابرپورکدخدالو
    • اداره نظارت بر خدمات پشتیبانی
     • رئیس اداره نظارت بر خدمات پشتیبانی : احمد کیوانی
    • اداره کارخانه لوله‌سازی آذرشهر
     • رئیس اداره کارخانه لوله‌سازی آذرشهر : حسن خالقی

   اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

   © تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای آذربايجان‌شرقي است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا