سه‌شنبه, 6 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

نظرسنجی نوع خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
از کدام یک از خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی استفاده کرده اید؟


نظرسنجی کیفیت خدمات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
کیفیت خدمات دریافت شده را چگونه ارزیابی می نمایید؟


نظرسنجی کیفیت و کمیت خدمات آب منطقه ای آذربایجان شرقی
به نظر شما سیاستها و عملکرد کلی مدیریت منابع آب استان تا چه حد در بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی و محیط زیست استان موثر بوده است؟