پنجشنبه, 15 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

سد خداآفرين
 
   
 
 
مشخصات عمومي سد 
·      نام رودخانه : ارس
·      نزديكترين شهر: شهرستان خداآفرین - خمارلو
·      فاصله از شهر: 10 كيلومتر
·      نزديكترين روستا : زنبلان
·      فاصله از روستا  : 5 كيلومتر
· شهر : 10 كيلومتر
  مشخصات ساختمان سد                                
 •   نوع سد : خاكي باهسته رسي
 •    ارتفاع سدازپي : 64  متر
 •    ارتفاع سدازبستررودخانه : 49 متر
 •    عرض متوسط تاج : 10 متر 
 •    طول تاج : 400 متر
 • نوع حفاظت شيب: بالادست بلوک بتنی وپايين دست ریپ رپ با مصالح سنگي
مشخصات هيدروليكي سد
 • حجم كل مخزن(حجم مخزن درترازنرمال): 1.612ميليون مترمكعب
 •  حجم مفيد مخزن:   495/1 ميليون مترمكعب
 • حجم تنظيم سالانه: 2 میلیارد متر مکعب
 • حجم مرده مخزن: ميليون مترمكعب 117
 • مساحت درياچه در رقوم سرريز  : 4/74  كيلومترمربع
 • رقوم نرمال :  متر  305
 • حداكثر رقوم مخزن (در زمان سيلاب):   307.5
 • رقوم تاج سد  : 309 متر
 • حداقل رقوم مجاز به جهت پايداري سدها:   متر 270
 • حداقل رقوم مجاز به جهت بهره برداري نيروگاه:  متر 270
 • رقوم بستر رودخانهمتر 250
مشخصات سرریز                                
 • نوع سرريز : آزادجانبي
 • طول سرريز: 60 متر
 • شکل سرریز : نعل اسبی
 • طول تونل سرریز: 365متر و قطر 9 متر
 • عرض شوت سرریز : 11 متر
 • ظرفيت تخليه (طراحي) : 1500 متر مكعب بر ثانيه
 • حداكثر سيلاب طراحي:  3440     متر مكعب بر ثانيه
 •  ترازآستانه سرريز: 305 متر
 •  موقعيت سرريز : جناح راست سد
 
 
اهداف احداث سد
 •  کنترل سيلاب‌های رود ارس
 •  تامين آب مورد نياز اراضي پاياب سد در كشورهاي ايران و آذربايجان
 •  توليد انرژی ساليانه 550 جيگاوات‌ساعت (هرطرف 275 جيگاوات‌ساعت)
  مشخصات مشتركين
 •   كشاورزي
 • صنعت
 • شرب

 

 

 

 


 


بازدید:4487