دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

طرحهای خاتمه یافته پژوهشی

 

طرحهای خاتمه یافته پژوهشی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (941229)
ردیف عنوان طرح تاریخ خاتمه
1 مطالعه رفتار مکانیکی بتن بنتونیتی (بتن پلاستیک) و مدل بندی رفتار ۱۳۷۶
2 بررسی علل اضمحلال سریع ساختمان چاههای آب در حوزه آبریز آجی چای ۱۳۷۷
3 بررسی علل فرسایش در پایاب حوضچه های آرامش ۱۳۷۷
4 مطالعه و تعیین منابع آلوده کننده و نوع آلاینده های آبهای زیرزمینی چرمشهر تبریز وطرق بهسازی آن ۱۳۷۷
5 بررسی کارایی هیدرولیکی بندهای اجرا شده در استان آذربایجان شرقی و ارائه روشهای اصلاحی ۱۳۷۷
6 ابزاربندی،رفتارسنجی و آنالیز پایداری تونلهای انحراف و انتقال آب سد آیدوغموش ۱۳۷۷
7 ابزاربندی،رفتارسنجی و آنالیز پایداری تونلهای انحراف و انتقال آب سد سهند ۱۳۷۷
8 بررسی اثرات دراز مدت شوری آب بر هسته رسی سدهای خاکی ۱۳۷۸
9 معیارهای جدید طراحی فیلتر و کاربرد آن در سدهای خاکی ۱۳۷۹
10 بررسی احتمال وقوع پدیده اوتریفیکاسیون در دریاچه پشت سدها ۱۳۷۹
11 بررسی انحلال پذیری و خواص مهندسی ژیپسهای سد سهند ۱۳۷۹
12 بررسی میزان فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی تبریز و ارائه روش های کنترلی ۱۳۷۹
13 بررسی آثار اقتصادی احداث سد علویان در اراضی پایاب ۱۳۷۹
14 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب مراغه، نهند، میاندوآب و پارس آباد و شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار در تقلیل عمر مفید آنها ۱۳۸۰
15 بررسی کیفی آب رودخانه ارس و عوامل تهدید کننده آن ۱۳۸۰
16 ارزیابی و کنترل فاکتورهای فیزیکوشیمیایی،میکروبی و بیولوژیکی آب پشت سد نهند و تاثیر زمان ماند و فاکتورهای محیطی ۱۳۸۲
17 بررسی تحولات تعرفه آب زراعی و پیامدهای آن بر مدیریت مالی و مصرف آب و تولیدات زراعی ۱۳۸۳
18 تهیه و تدوین اصول کارشناسی حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل ۱۳۸۳
19 بررسی عملکرد سازمان آب آذربایجان شرقی در خصوص تعاونی های آببران شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای و ارزیابی وضعیت این تعاونیها ۱۳۸۴
20 بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی سیلاب رودخانه آجی چای ۱۳۸۴
21 آب در فرهنگ آذربایجان (با گرایش به بررسی سازه های آبی-تاریخی، نظام بهره برداری سنتی، آب در فرهنگ عامه جامعه و شیوه های آبیاری سنتی در آذربایجان شرقی) ۱۳۸۴
22 بررسی آمار دراز مدت بارش و جریان در ایستگاههای منتخب استان آ.شرقی و اردبیل در ارتباط با تغییرات اقلیمی و اثرات پدیده ال نینو و ارتباط بین پدیده بارش و جریان ۱۳۸۵
23 بررسی علل فرسودگی زودرس و از بین رفتن رنگ آمیزی تجهیزات صنعت آب حوزه عمل سازمان آب آذربایجان شرقی و اردبیل ۱۳۸۵
24 برآورد ضریب زبری در رودخانه های لیقوان چای ، اهرچای،مردق چای و آیدوغموش به روش های مستقیم، کیفی و روابط تجربی به کمک روش GRID-BY-NUMBER و ارائه سازگارترین رابطه تجربی با شرایط رودخانه ۱۳۸۵
25 مطالعه بار رسوبی رودخانه اهرچای در بالادست و پائین دست سد ستارخان ۱۳۸۶
26 تعیین نواحی همگون سیلاب استان آذربایجان شرقی به منظور گسترش اطلاعات نقطه ای سیلاب به سیلاب منطقه ای ۱۳۸۶
27 بررسی و تحلیل اثرات ناشی از شکست سد و تحدید حدود مناطق سیلگیر پایاب با استفاده از مدلهای ریاضی (مطالعه موردی سد شهید مدنی) ۱۳۸۶
28 شبیه سازی عددی جریان و انتقال مواد رسوبی در مخزن سد آیدوغموش ۱۳۸۶
29 بررسی بارشهای آذربایجان شرقی و اردبیل و علل تغییرات ناحیه ای و فصلی آن ۱۳۸۶
30 بررسی پدیده خشکسالی در استان آذربایجان شرقی (با استفاده از برخی شاخصهای آماری) ۱۳۸۶
31 بررسی عملکرد پوشش بتنی کانالهای آبیاری با توجه به خصوصیات بستر محل ۱۳۸۷
32 بررسی مقادیر تبخیر و تعرق و نفوذ حاصل از بارش در دشت نمونه عجبشیر ۱۳۸۷
33 بررسی نحوه مدیریت کارکنان جدیدالاستخدام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی  ۱۳۸۷
34 انتخاب نوع مواد شیمیائی و بهینه سازی مصرف آنها در تصفیه خانه آب میاندوآب به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب آب، کاهش هزینه های مرتبط و افزایش کارائی تاسیسات ۱۳۸۸
35 بررسی متدولوژی انجام مطالعات اجتماعی و نظام بهره برداری در شبکه های آبیاری و زهکشی استان آذربایجان شرقی  ۱۳۸۸
36 جایگزین مناسب میکروسیلیس به منظور تقلیل اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها با سیمان مصرفی در بتن سازه های آبی ۱۳۸۸
37 مطالعه تغییر اقلیم و اثرات آن بر رواناب حوضه های آبریز منتخب استان آذربایجان شرقی  ۱۳۸۸
38 تهیه و تدوین راهنمای مشارکتهای مردمی در مدیریت کاهش خسارات سیل ۱۳۸۹
39 ارزیابی اثرات اجرای طرحهای ساماندهی در تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ارس با استفاده از داده های سنجش از دور چند زمانه  ۱۳۸۹
40 بررسی روش های برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذربایجان شرقی ۱۳۸۹
41 تهیه و ساخت نرم افزار کیفیت آب ۱۳۹۰
42 پایداری بتن لاینینگ روی ژئوممبرین در کانالهای آبیاری  ۱۳۹۰
43 بررسی زمینه ها و راهکارهای ترویجی بهبود مدیریت مشارکتی شبکه آبیاری سد زنوز در قالب اتحادیه تشکل آببران  ۱۳۹۰
44 ارزیابی سیستم های آبگیری از رودخانه ارس و اثرات رسوب بر سیستم های آبگیری و تاسیسات پمپاژ و ارائه راه حل ۱۳۹۱
45 تهیه مدل دینامیکی اثر تغییرات بارش و دما بر نوسانات تراز آب سد علویان ۱۳۹۱
46 تحلیل زمانی و مکانی رسوب حوضه آبریز نهندچای با مدلسازی بارش-رواناب-رسوب و تعیین مناطق رسوب گیر و رسوب ده حوضه

http://www.azarwater.ir/dorsapax/data/block/blue/bluemenushow/img/img_23.jpg

۱۳۹۲
47 ارائه روش عددی مناسب برای مدلسازی رفتار خاکهای متورم شونده در اندرکنش با سازه های سبک ۱۳۹۲
48 بررسی آزمایشگاهی اثر خاکهای متورم شونده بر روی پوشش کانالهای انتقال آب ۱۳۹۲
49 بررسی روند تغییرات سیلابهای حداکثر در ایستگاههای منتخب استان آذربایجانشرقی ۱۳۹۳
50 شبیه سازی عددی سیستم تخلیه سیلاب سد خداآفرین به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد ۱۳۹۴
51 ارزیابی و ارتقاء تعدادی از مدلهای برآورد بار رسوب در رودخانه های استان آذربایجانشرقی با استفاده از داده های صحرائی ۱۳۹۴
52 پیشنهاد ساختار مناسب برای ساماندهی و تشکیل بازار محلی آب بر اساس تجربیات جهانی و ملی (مطالعه موردی اسکو) ۱۳۹۴
53 مطالعه و مدلسازی تغییرات مکانی و زمانی بارش ها در استان آذربایجانشرقی ۱۳۹۴
54 برآورد حاصل از ذوب برف با تحلیل داده های ماهواره ای در حوضه آبریز سد ارس ۱۳۹۴
55 تهیه راهنمای اصول پاکسازی قبل از آبگیری و مدیریت حفاظت کیفی دریاچه سدهای مخزنی ۱۳۹۴
56 ارائه راهکارهای عملی انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران و تعاونی های آب بران در شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای ۱۳۹۴
57 بررسی امکان برقراری رابطه دبی آب – بار معلق و بار کف در ایستگاههای حوضه آجی چای ۱۳۹۴
58 بررسی وضعیت جلبکی ( شناسائی) در سد نهند استان آذربایجانشرقی ۱۳۹۴

 

 


 

نگارنده:معاونت طرح و توسعه
بازدید:3011
آخرین به روزرسانی: 1395/07/13