جمعه, 1 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

 فهرست پروژه های پژوهشی در حال انجام شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی (98/07/01)

سال خاتمه

عنوان طرح

محور

ردیف

در حال اجرا

ارزیابی عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی به روش رتبه بندی (مطالعه موردی سدهای زنوز و علویان) 

سدوشبکه

1

در حال اجرا

بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری از خشکسالی و ارزیابی شدت آن با یک شاخص مناسب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

منابع

2

در حال اجرا

استفاده از پیزو مانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رود خانه آغمیون و آبخوان دشت سراب

3

در حال اجرا

بررسی دلایل افزایش برداشت ها و تعداد چاههای غیر مجاز و ارتباط آن با بحث تخصیص از آبهای زیرزمینی و راههای جلوگیری از آن ( محدوده مورد مطالعه : دشت مرند

4

در حال اجرا

بررسی تبادلات آبی و برآورد ذخایر دینامیک و استاتیک آب زیرزمینی در دشتهای چند سفره ای ( مطالعه موردی : دشت مرند)

5

در حال اجرا

آسیب شناسی مقاطع کنترل و تثبیت بستر در ایستگاههای هیدرومتری و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و ارتقا دقت و صحت اندازه گیریها

6

در حال اجرا

امکان سنجی و مغناطیس سازی آب جهت بررسی و مقایسه خواص آب مغناطیسی و طبیعی به منظور تعیین قابلیتها و مزایای مغناطیس سازی آب در  های مختلف جهت افزایش بهره وری منابع آب موجود

فناوریهای مورد نیاز بخش آب

7

 

 

 


 

نگارنده:معاونت طرح و توسعه
بازدید:2848
آخرین به روزرسانی: 1398/07/29