دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

 

طرحهای پژوهشی در حال اجرای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (941229)
ردیف عنوان طرح موسسه مجری
1 بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری از خشکسالی و ارزیابی شدت آن با یک شاخص مناسب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه تبریز
2 ارزیابی عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی به روش رتبه بندی (مطالعه موردی سدهای زنوز و علویان)  دانشگاه شهید عباسپور
3 ارزیابی فنی، اقتصادی و بهره برداری و نگهداری استفاده از الکتروپمپ های شناور در شبکه های آبیاری و زهکشی پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی
4 ارائه یک روش نوین در تعمیر قسمتهای آسیب دیده لوله های انتقال آب به صورت درجا با استفاده از مواد مرکب دانشگاه تبریز
5 استفاده از تحلیل ریسک در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری سدهای خاکی دانشگاه شهید عباسپور
6 افزایش ابعاد ماشین جمع آوری زباله های جامد معلق در آبهای دریاچه مخازن سدها پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی
7 استفاده از پیزو مانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رود خانه آغمیون و آبخوان دشت سراب جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
8 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مرند به فلزلت سنگین و نیترات با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز
9 تاثیر احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی و برداشت مصالح بر رفتار مخروط افکنه ها (مطالعه موردی مخروط افکنه کبوتر علی چای شهرستان شبستر) دانشگاه آزاد استهبان
10 بررسی دلایل افزایش برداشت ها و تعداد چاههای غیر مجاز و ارتباط آن با بحث تخصیص از آبهای زیرزمینی و راههای جلوگیری از آن ( محدوده مورد مطالعه : دشت مرند جهاد دانشگاهی واحد آذربایجانشرقی
11 بررسی تاثیر اجرای شبکه آبیاری سهند در توسعه کشاورزی منطقه طرح و شهرستان هشترود پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی
12 تجزیه و تحلیل شکست سد، پهنه بندی سیلاب و هشدار انتشار امواج با اعمال مدلهای ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سدهای علویان و قلعه چای دانشگاه تبریز

 

 


 

نگارنده:معاونت طرح و توسعه
بازدید:2773
آخرین به روزرسانی: 1395/07/18