چهارشنبه, 9 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 فهرست پروژه های پژوهشی در حال انجام شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی (98/07/01)

سال خاتمه

عنوان طرح

محور

ردیف

در حال اجرا

ارزیابی عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی به روش رتبه بندی (مطالعه موردی سدهای زنوز و علویان) 

سدوشبکه

1

در حال اجرا

بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری از خشکسالی و ارزیابی شدت آن با یک شاخص مناسب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

منابع

2

در حال اجرا

استفاده از پیزو مانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رود خانه آغمیون و آبخوان دشت سراب

3

در حال اجرا

بررسی دلایل افزایش برداشت ها و تعداد چاههای غیر مجاز و ارتباط آن با بحث تخصیص از آبهای زیرزمینی و راههای جلوگیری از آن ( محدوده مورد مطالعه : دشت مرند

4

در حال اجرا

بررسی تبادلات آبی و برآورد ذخایر دینامیک و استاتیک آب زیرزمینی در دشتهای چند سفره ای ( مطالعه موردی : دشت مرند)

5

در حال اجرا

آسیب شناسی مقاطع کنترل و تثبیت بستر در ایستگاههای هیدرومتری و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و ارتقا دقت و صحت اندازه گیریها

6

در حال اجرا

امکان سنجی و مغناطیس سازی آب جهت بررسی و مقایسه خواص آب مغناطیسی و طبیعی به منظور تعیین قابلیتها و مزایای مغناطیس سازی آب در  های مختلف جهت افزایش بهره وری منابع آب موجود

فناوریهای مورد نیاز بخش آب

7

 

 

 


 

نگارنده:معاونت طرح و توسعه
بازدید:3782
آخرین به روزرسانی: 1398/07/29