شنبه, 9 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

 

عنوان خدمت: خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت: 13021447000

فایل شناسنامه خدمت

 

ردیف

عنوان زیرخدمت ها

شناسه زیرخدمت

1

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی- صنعتی- شرب و سایر مصارف)

13021447100

2

بررسی درخواست تمدید، پروانه کف شکنی و تغییر محل

13021447101

3

بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)

13021447102

4

بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه

13021447103

5

بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

13021447104

6

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

13021447105

7

بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه

13021447106

8

بررسی درخواست تغییر روش حفاری

13021447107

9

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی

13021447108

10

بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات

13021447109

11

بررسی درخواست تمدید مجوز

13021447110

12

تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه

13021447111

13

بررسی درخواست برقی کردن چاه

13021447112

14

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن

15031447113

15

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری

13021447114

16

بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

13021447115

17

بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات

13021447116

18

تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی

13021447117

19

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

13021447118

20

بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

15031447119

21

بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021447120

22

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها

13021447121

23

بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری)

13021447122

24

درخواست آزمایش پمپاژ

13021447123

 

 


 

نگارنده:مهتاب تقی زادگان
بازدید:4513
آخرین به روزرسانی: 1396/02/04