چهارشنبه, 13 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت: 13021446000

فایل شناسنامه خدمت

 

ردیف

عنوان زیرخدمت ها

شناسه زیرخدمت

1

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی- صنعتی- شرب و سایر مصارف)

13021446100

2

حفر گمانه آزمایشی

13021446101

3

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

13021446102

4

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

13021446103

5

مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی- صنعتی- شرب و سایر مصارف)

13021446104

6

مجوز تغییر قدرت منصوبات

13021446105

7

صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل

13021446106

8

صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی

13031446107

9

صدور مجوز چاه به جای قنات

13021446108

10

صدور مجوز لایروبی قنات

13021446109

11

صدور مجوز پیشکاری قنات

13021446110

12

پروانه حفر هواکش و گالری/ بغل کنی چاه

13021446111

13

صدور مجوز تغییر قطر چاه

13021446112

14

صدور مجوز افزایش/ کاهش میزان بهره برداری چاه

13021446113

15

برقی کردن چاه

13021446114

16

تغییر شرکت حفاری

13021446115

17

رسیدگی به درخواست تأمین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

13021446116

18

درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی

13021446117

19

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان

13021446118

20

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی

14041446119

21

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی

13021446120

22

رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

14041446121

23

رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

15031446122

24

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی

13021446123

25

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021446124

26

رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور

13021446125

 

 


 

نگارنده:مهتاب تقی زادگان
بازدید:6742
آخرین به روزرسانی: 1396/02/04