|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

فهرست اولويتهاي پژوهشي سال 93

 
 
 
 

 

 

1-محور منابع آب

 

1-1-هیدرولوژی منابع آب سطحی

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

  بررسي راهكارهاي توقف و يا كند كردن روند شور و قليا شدن خاكهاي دشت تبريز و حاشيه درياچه اروميه با هدف تعدیل تبعات زیست محیطی

 

تعدیل تبعات زیست محیطی و ارتقائ کیفی خاکها

 

 

1-2- هيدروژئولوژي و منابع آب زيرزميني

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

 

بررسي و ارزيابي اثرات كمي و كيفي طرحهاي توسعه بر منابع آب زيرزميني

با توجه به توسعه و بهره برداري طرحهاي مختلف آبي ( سدها و شبكه ها و ...) و نيز طرحهاي ديگر (از قبيل توسعه شهري ، جاده و ... )، ارزيابي اثرات و نقش آنها در تغيير و تحولات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني مد نظر قرار گرفته است.

2

بررسي اثرات كيفيت آبهاي سطحي بر كيفيت آبهاي زيرزميني

کنترل و مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی

3

تعیین ضرایب بیلان در ارتفاعات و دشتهای محدوده های مطالعاتی استان

تدقیق و بومي نمودن ضرايب بيلان

4

ارزيابي و ارائه روشهاي نوين محاسبه و برآورد ضرايب هيدروديناميكي آبخوانها (مطالعه موردي : دامنه شمالي سهند) 

بهره گيري از روشهاي جديد محاسبه هدايت هيدروليكي و به تبع آن محاسبه قابليت انتقال و نیز محاسبه ضریب ذخیره و مقايسه نتايج آنها با روشهاي مرسوم اندازه گيري ضرايب هيدروديناميكي

5

بررسی خصوصیات هیدرودینامیکی، تبادلات آبی و تعیین میزان ذخایر دینامیک و استاتیک آبخوانهای آزاد، تحت فشار و نشتی ( مطالعه موردی دشت مرند)

تعیین روش مناسب و علمی جهت برآورد ذخایر آب زیرزمینی در دشتهای چند سفره ای و محاسبه تبادلات آبی بین سفره ها جهت استفاده در مدیریت منابع آب

6

چالشهای فراروی آبهای زیرزمینی و ارائه راهکارهای بهبود آنها

بررسی عوامل تاثیر گذار بر بحران آبهای زیرزمینی و ارائه راهکارهایی برای حذف موارد بحران ساز

7

 

 نقش مدیریت بهم پیوسته منابع آب در بهبود وضعیت آبهای زیرزمینی

مدیریت منابع آب براساس فرآیند تصمیم گیری چند جانبه و بهم پیوسته با توجه به تمامی عوامل ذیربط شامل جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فیزیکی و...

8

بررسی نقش کانالهای زهکشی واقع در مناطق خروجی آبهای زیرزمینی دشتها بر کاهش پهنه های تبخیری(مطالعه موردی تبریز)

بررسی تأثیر پروژه های زهکشی آبهای زیرزمینی کم عمق دشتها بر کاهش وسعت مناطق تبخیری آنها

9

 بررسی نقش چاههای حاشیه دریاچه ارومیه خصوصاً چاههای غیرمجاز و برداشت غیرمجاز بر وضعیت تراز دریاچه و تأثیر متقابل آنها

بررسی سهم چاههای حاشیه دریاچه ارومیه بویژه چاههای غیرمجاز و برداشت غیر مجاز بر روی تراز دریاچه ارومیه و تأثیرات متقابل آنها

 

 

1-3-مطالعات پایه منابع آب

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

تهيه و تدوين مدل هيدروديناميكي تالابها و درياچه هاي استان (پيش نياز : هيدروگرافي درياچه)

تعیین تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه و تالابها

2

پيش بيني بارشهاي كوتاه مدت در استان با استفاده از مدل WRF

پیش بینی سیلاب و جریان رودخانه ها در اثر وقوع بارش

3

برآورد حداكثر بارش محتمل سالانه در حوضه آبريز درياچه اروميه

برآورد سیلابهای حداکثر سالانه در حوضه

4

 برآورد کمی اثرات باروري ابرها در افزايش بارشها

برنامه ریزی جهت افزایش مقادیر بارش و جریان

5

تعيين موقعيت و تراكم بهينه ايستگاههاي سنجش آبهاي سطحي و زيرزميني

احداث ایستگاههای سنجش منابع آب در نقاط مورد لزوم و مناسب

  

 

 

1-6-تغییر اقلیم و خشکسالی

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

تعيين الگوي كشت حدی در پاياب سدهاي مورد بهره برداري از ديدگاه مديريت خشكسالي و تعيين منحني فرمان جيره بندي بهره برداري از سدها

مشخص نمودن منحنی فرمان جیره بندی بهره برداری از سدها

 

 

2- تاسيسات آبي و هيدروليك

 

2-1 مديريت و بهره برداري از تاسيسات آبي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي تطبيقي مديريت بهره برداري مدرن از سدها

بهبود روشهاي بهره برداري

2

بررسي مجموعه دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري در سدهاي مخزني و مقايسه با الگوهاي جهاني

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

2-2 بهره برداري و نگهداري از سازه هاي آّبي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي دوام و خوردگي تاسيسات هيدرو مكانيكال سدها و ارائه راهكارهاي نوين علاج بخشي(مطالعه موردي)

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

2

شناسائي و بررسي موارد تعميراتي و مرمت سدها با روشهاي نوين و ارائه راهكارهاي بهينه سازي هزينه ها

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

2-3 طراحي و ساخت سازه هاي آبي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي اثر متقابل سازه هاي مدفون و نیمه مدفون بر رفتار هسته رسي سدهاي خاكي (استاتيكي و ديناميكي)

بهبود در روشهاي مدل سازي و طراحي

2

بررسي تاثير تزريق تحكيمي در رفتار سد هاي خاكي و بتني

كاهش هزينه و زمان تزريق

3

بررسي رفتار پرده تزريق در برابر بارهای  وارده با مطالعه موردي

بهبود روشهاي بررسي عملكرد تزريق مخصوصا" در برابر نيروهاي ديناميكي

4

بررسي اثر متقابل سد و مخزن با توجه به توپوگرافي مخزن

 

ارزيابي و بهبود روشهاي مدلسازي مخازن سدها

5

تحليل ريسك در طراحي سدها (مطالعه موردي)

 

افزايش ايمني و كاهش هزينه هاي طرح

6

بررسي اثرات ناشي از شكست سد ها با مطالعه موردي

 

برنامه ريزي در بهره برداري از طرحها

7

بررسی مدل های تحلیل دینامیکی سدها در حالت وجود اثرات Near field و Far fieldگسل ها و مقايسه اثرات

ارزيابي و بهبود روشهاي طراحي

8

تحليل غير خطي سازه هاي آسيب ديده بتني سدها و ارائه راهكارهاي علاج بخشي

بهبود سطح عملكرد حين بهره برداري

9

مطالعه رفتاري و بهينه سازي سيستم حائل تونلها ي انحراف و انتقال آب(با مطالعه موردي)

 

كاهش هزينه ها و بهينه سازي طرح

10

عيب يابي و آسيب شناسي سد ها و سازه هاي وابسته با استفاده از روشهاي تئوريك و مدل فيزيكي

افزايش ايمني و برنامه ريزي در بهره برداري

11

آسيب شناسي دوام و پايائي بتن در تاسيسات آبي با مطالعه موردی سدهای موجود

تدقیق مبانی طراحی و كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

12

بررسي شيوه هاي تضمین كيفيت بتن و مشخصات فني در شرايط خاص اجرائي كارگاهها

بهبود روشهاي اجرائي طرحها با توجه به مبانی طراحی

13

بررسي دوام و عمر مفيد مصالح سنگي در سدها(با تاكيد بر riprap)

بهينه سازي اقتصاد طرحها

14

بررسی مکانیزم شکست مصالح دانه ای و سنگریزه ای و انتخاب مباني طراحي

بهبود مبانی و روشهاي طراحي

15

بررسی اثر شوری آب بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح در سدهای خاکی

بهبود مبانی و روشهاي طراحي

16

بررسی امکان بهبود عملکرد بتن با بکارگیری افزودنی های خاص

بهبود مبانی و روشهاي طراحي

 

2-4 ابزار دقيق

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد ابزار دقيق سدهاي خاكي و بتنی با مطالعه موردي سدهاي موجود

بهينه سازي طرح ابزار دقيق و كاهش مشكلات آتي در طرحها

2

رفتارسنجي سدهاي خاكي و بتنی با استفاده از داده هاي ابزار دقيق و مقايسه با مباني طراحي (در قالب پايان نامه دانشجوئي)

ارزيابي عملكرد سازه ها با مباني طراحي

3

ساخت و بومي سازي ابزار دقيق مورد نياز سدها

حمايت از بومي سازي

4

پايش اثرات زلزله هاي اخير مناطق هريس و ارسباران با استفاده از نتايج ابزاردقيق و شتابنگارها بر روي سدهاي منطقه

بررسي رفتار لرزه اي سدهاي در حال بهره برداري با توجه به مباني طراحي

 

2-5 سازه و هيدروليك

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

آسيب شناسي رفتار هيدروليكي بندهاي انحرافي موجود و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و علاج بخشی

ارزيابي و بهبود روشهاي طراحي

2

بررسی عملکرد حوضچه های آرامش در ارتباط با مسیر طبیعی رودخانه در پایین دست بندها

ارزيابي و بهبود روشهاي طراحي

3

روشهاي نوين بهينه سازي منابع آب در انتخاب حجم مخزن سد ها

ارزيابي و بهبود روشهاي طراحي

4

استفاده از روشهاي نوين در بهينه سازي مباني سيلاب طراحي سرريزها

ارزيابي و بهبود روشهاي طراحي

5

روشهای تدوین کیفیت آب هدف طرحها در آبهای نامتعارف(مطالعه موردی)

تبیین مبانی طراحی سد بر روی آبهای نامتعارف

 

2-6 نيروگاههاي برق آبي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

ارائه طرحهاي نوين توليد برقابي در خروجي سدها ، جريان رودخانه و خطوط انتقال آب

توليد انرژي پاك ، استفاده بهينه از طرحها

2

بررسي روشهاي افزايش راندمان توليد برقابي در طرحهاي استان 

 

افزايش بهره اقتصادي طرحها

3

بررسی دوام و خوردگی در تاسیسات نیروگاههای برقابی

 

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري 

 

2-7 مسائل ژئوتكنيك

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

ارزيابي وتحليل دستورالعملهاي اجرائي تزريق پرده هاي آب بند و ارائه راهكارهايي در جهت بهينه سازي هزينه ها ی آن با توجه به آخرين تجارب جهاني در سد هاي استان

كاهش زمان و هزينه هاي تزريق

2

تهيه و ارائه مدل هاي جديد در بررسي تاثير عمليات تزريق بر روي ميزان نشت سد و ارزیابی با وضعیت موجود نشت و ارائه راهکارهای لازم(مطالعه موردي)

كاهش مشكلات آب بندي سدها در دوران بهره برداري

3

آسیب شناسی علل نشت آب در سدها (با مطالعه موردی)

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

4

بررسی اندرکنش رفتار دیوار آب بند و پی آبرفتی در سدهای خاکی

بهبود آب بندي سدها

5

بررسي روشهاي آب بندي سدها بر روي زمين هاي مسئله دار با مطالعه موردي

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

6

بررسی پتانسیل های وقوع زمین لغزش در محدوده محور و مخزن سدها( مطالعه موردی)

كاهش مشكلات ناشي از لغزش در طرحها

7

روشهاي نوين در شناسائي و مطالعات ژئوتكنيك سد ها با توجه به تجارب جهاني و بومي كردن

كاهش مشكلات ناشي از ژئوتكنيك طرحها

8

بررسی مدل های تحلیلی زلزله های القائی سدها(مطالعه موردي)

بررسي و ارزيابي و بهبود مدل هاي تحليلي اثرات مخازن سد در بروز زلزله هاي القايي

9

روشهاي نوين در بهسازي رفتار خاكها در تاسيسات آبي( با مطالعه موردی)

بهينه سازي طرحها و افزايش عمر مفيد آنها

10

بررسی ناهنجاریهای ژئوتکنیکی سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج بخشی

 

كاهش مشكلات و هزينه هاي بهره برداري

 

2-8 سازه هاي تاريخي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي روشهای حفظ ، مرمت و نگهداری سازه های تاریخی موجود در محدوده تاسیسات آبی

بهبود روشها و بهینه سازی هزینه های حفظ آثار باستانی در محدوده تاسیسات آبی 

 

3-مهندسی رودخانه

 

3-1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل 

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

مستندسازي و تهيه كتابچه ارس

دسترسي آسان و به موقع به اطلاعات و نگهداري مطمئن و آسان اطلاعات

2

-تهيه بانك اطلاعاتي جامع مهندسي رودخانه

 

ساماندهي اطلاعات و آسان نمودن ارائه اطلاعات و مديريت مجاري آب سطحي

3

- مخاطرات ناشي از شهرنشيني و فعاليت هاي مهندسي رودخانه در مجاري رودخانه هاي شهري

شناخت مخاطرات و مديريت

4

- بررسي تغييرات موفولوژي رودخانه ناشي از طرح هاي توسعه منابع آب ، مهندسي رودخانه و حفاظت سواحل رودخانه

شناسايي تغييرات و راهكارهاي بهبود

5

- بررسي امكان استفاده از خدمات بخش خصوصي (در بخش مهندسي رودخانه)در قالب كاهش زمان پاسخگويي

كاهش هزينه و رضايت ارباب رجوع

6

- بررسي سيستم هشدار سيل براي رودخانه هاي اولويت دار(مهرانه رود)

مديريت سيل

7

- تهيه فهرست بهاي خاص براي عمليات اجرايي مهندسي رودخانه

جلوگيري از اتلاف و كاهش هزينه ها

8

- بررسي و شناسايي درخصوص فعاليت هاي مهندسي رودخانه در راستاي درآمدزدايي و كاهش هزينه

افزايش درآمد و كاهش هزينه

9

- استفاده و شناسايي روش هاي نوين و تكنولوژي هاي جديد در سطح دنيا و استفاده از آنها و ارائه پيشنهادات بسته به شرايط آذربايجان

بروزرساني و مدرن نمودن سيستم بمنظور تسهيل كارها و كاهش هزينه

3-2-فرسایش و رسوب   

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي روند تغييرات رسوب در رودخانه هاي شاخص استان

برآورد مقادیر انتقال رسوب به مخازن سدها در سالهای آتی با بررسي تغيير كاربري اراضي، بروز پديده هاي زمين شناختي و...

2

بررسی و انتخاب بهترین معادلات تجربی جهت برآورد بارمعلق و باربستر در رودخانه های شاخص استان

استفاده از معادلات تجربی منتخب در برآورد بار رسوبی در نقاط فاقد آمار

3

آسیب شناسی مشکلات فرسایش و رسوب حوضه و اثرات آن در رودخانه ها و سدها

اقدام در جهت کاهش رسوب ورودی به مخازن سدها و همچنین ساماندهی رودخانه ها

4- مدیریت و برنامه ریزی ( اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و حقوقی) 

4-1- اقتصاد آب

ردیف

عنوان تحقیق

هدف

1

ضرورت های اقتصادی و مبانی تعیین حق اشتراک آب در بخش های کشاورزی ، شرب و صنعت

دستیابی به مبانی ضرورت های اقتصادی برای تعیین حق اشتراک آب

 

4-2- مدیریت و برنامه ریزی 

ردیف

عنوان تحقیق

هدف

1

ارزیابی اثرات عدم تامین مالی طرح ها

بررسی اثرات عدم تامین مالی طرح ها

2

مدلسازی برآورد پتانسیل آب در واحد های هیدرولوژیکی که امکان تهیه داده های سری زمانی جریان رودخانه موجود نمی باشد

تخصیص آب به طرح های فاقد داده و حصول اطمینان از برآوردهای حاصله

3

تدوین برنامه تامین اضطراری آب شرب در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و قطع شریان های حیاتی

تهیه برنامه تامین آب شرب در شرایط اضطراری

4

تدوین برنامه بهره برداری بهینه از منابع آبی مشترک با توجه به برنامه های سایر ذینفعان (منابع آب مشترك بين المللي، بين استاني و انتقال آب بين حوضه اي)

تهیه برنامه های بهره برداری بهینه از منابع آبی مشترک در استان

5

چالش های پیش روی بخش آب استان

شناسایی مسائل و چالش های بخش آب استان در شرایط فعلی و آینده

4-3- مسائل اجتماعي- اقتصادي

ردیف

عنوان تحقیق

هدف

1

بررسی روشهاي تعمیق مطالعات اجتماعی به منظور اثرگذاري حداکثري آن در مراحل مختلف مطالعه و اجرا و بهره برداري طرحهاي توسعه منابع آب

برطرف نمودن خلا‌هاي شرح خدمات و ارائه راهكارهاي عملي و كاربردي در گزينه هاي اقدام مطالعات اجتماعي 

 

4-4- اجتماعي، مشاركت مردمي و سرمايه گذاري   

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي نقش تعاونيهاي آببران در مديريت كاهش مصارف آب كشاورزي و ارائه راهكار

ارائه راهكار در زمينه هاي مدیریت صحیح آبیاری – آموزش و ترويج استفاده بهينه از منابع آب و خاك و الگوي كشت بهينه - فرهنگ سازي مصرف بهينه آب

2

بررسي و ارائه راهکارهاي عملی نحوه انتقال مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي به تعاونيهاي آببران در ...

ايجاد راهكارهاي عملي بسترسازي و ظرفيت سازي جهت انتقال مديريت- كاهش تصدي‌گري دولت -افزايش مشاركت مردمي – كاهش هزينه‌هاي جاري بهره برداري و نگهداري و تضمين طول عمر شبكه‌هاي آبياري و تسهيل در انتقال مديريت ميباشد.

3

بررسي و ارائه راهکارهاي عملی نحوه توانمند سازي تعاونيهاي آببران در زمينه امور تعاوني و توزيع آب وبهره‌برداري و نگهداري از طرحهاي به بهره‌برداري رسيده

شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت عملكرد تعاونيهاي آببران – استخراج نيازها ي آموزش و ترويجي تعاونيها و بهره‌برداران جهت برنامه ريزي و بهبود مديريت توزيع آب وبهره برداري و نگهداري از طرحهاي مي‌باشد.

4

بررسي و ارائه راهكارهاي قانوني و عملي جهت جلب مشاركت مردمي در تامين اراضي مورد نياز طرحهاي توسعه منابع آب

كاهش بار مالي ناشي از خريد اراضي مورد نياز اجراي طرحها و افزايش حس مالكيت بهره‌برداران و ذينفعان در خصوص طرح مي‌باشد.

5

بررسي نقش بهره برداران و تعاونيها در كاهش هزينه ها و سرعت در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب

كاهش بار مالي ناشي از توقف عمليات اجرايي به خاطر معارضين و تطويل اجراي پروژه و كاهش بار مالي ناشي از خريد اراضي مورد نياز اجراي طرحها و كاهش معارضين و موانع اجتماعي و در نتيجه تسريع در اتمام پروژه مي‌باشد.

6

امكان سنجي تاسيس بورس آب و ارائه راهكار جهت تحقق آن در منطقه آزاد تجاري ارس

بورس آب با ایجاد رقابت جهت سرمایه گذاری در تامین منابع آبی ، موجب خواهد شد آب به قيمت واقعي منطقه توليد و توزيع گردد.

 

7

بررسي تشكيل تعاونیهای آب بران به منظور تجمیع چاههای انفرادی در مناطق مختلف استان

حفاظت و انتقال مدیریت آبهای زیرزمینی به تعاونيهاي آببران

8

تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد تعاوني هاي آببران

انتقال مديريت بهره برداري شبكه ها به ذينفعان

 

4-5 – منابع انساني و بهره وري آن 

 

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

 

طراحي و اجراي نظام جامع انگيزش براساس عملكرد

-سيستمي شدن نظام انگيزش مبتني بر عملكرد كاركنان

- امكان افزايش بهره وري كاركنان ناشي از ايجاد انگيزش

2

 

استقرار سيستم مديريت استراتژيك منابع انساني

-تكميل نقشه استراتژيك شركت در حوزه منابع انساني

-سيستمي شدن مديريت نيروي انساني

-افزايش قدرت انعطاف پذيري تصميم سازي و برنامه ريزي سيستم مديريت منابع انساني

3

طراحي و تدوين سيستم ارزيابي و تصميم سازي مبتني بر نتايج نظر سنجي رضايت كاركنان در برنامه ريزي نيروي انساني

-نظام مند شدن سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان

-تعامل سيستمي بين نتايج رضايت كاركنان و ارزيابي عملكرد

4

بررسي و تدوين شاخص هاي اختصاصي مشاغل براساس مدل ارزيابي عملكرد كاركنان

 

-تهيه شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد كاركنان براساس مشاغل تخصصي و عمومي حوزه صنعت آب

 

 

5

 

عارضه يابي سازماني و شناسايي حوزه هاي بهبود در شركت آب منطقه اي

-شناسايي نقاط قابل بهبود

-ايجاد رشد متوازن در زيرسيستم هاي شركت

-شناسايي الگوها و راهكارهاي مناسب در
حوضه هاي مختلف بهبود

6

تدوين و استقرار نظام مديريت ريسك در فرآيندهاي شركت آب منطقه اي

-يكپارچه سازي مديريت ريسك در شركت

-كنترل و كاهش پيامدهاي ريسك

7

بررسي نحوه استقرار سيستم فرآيندي و مديريت در شركت آب منطقه اي

-شناسايي الگوهاي مناسب مديريت فرآيند

-استقرار رويكرد فرآيندي با مدل مناسب

8

بررسي اثربخشي سبك رهبري در شركت آب منطقه اي

-سنجش اثربخشي سبك رهبري

-ارائه راهكارهاي ارتقاء اثربخشي سبك رهبري

9

يكپارچه سازي و ارتقاء سيستم هاي پايش رضايت و رسيدگي به شكايات مشتريان در شركت آب منطقه اي

-استقرار نظام جامع مديريت مشتري CRM

-ارتقاء رضايتمندي مشتريان

 

5- مدیریت و برنامه ریزی ( اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و حقوقی)

 

5-3- فن آوری های نوین

ردیف

عنوان تحقیق

هدف

1

روش های نوین بهینه سازی تخصیص آب در حوضه های آبریز

عدم مواجهه به کمبود آب در بخش های مختلف مصرفی در حوضه های آبریز

  

 

5-5- مديريت دانش و مديريت پروژه

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي چالشهاي استقرار مديريت پروژه بر اساس PMBOK در طرح هاي عمراني

استقرار مديريت پروژه به صورت علمي

2

بررسي عوامل موثر در پياده سازي  HSE در كارگاههاي عمراني

افزايش ايمني محيط كار در كارگاهها

3

چالشهاي پيش روي استقرار مديريت دانش در طرح هاي عمراني

تسريع در استقرار مديريت دانش و استفاده از تجربيات همكاران شركت

4

تاثير نواسانات نرخ ارز در طرح هاي عمراني از محل فاينانس و تنوع بخشی و ارائه راهكارهاي مربوطه

بررسي مشكلات ناشي از تغييرات و نواسانات ارز با ارائه راهكار تاثيرات مذكور در طرح هاي مورد نظر شركت

 

7- زيست محيطي و حفاظت كيفي

 

7-1- كيفيت آب وخاك و محيط زيست

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي وضعيت تغذيه گرايي در سدهاي استان موردي با اولويت سد علويان ، ارس ، نهند قلعه چاي و ...

ارائه وضعيت و شاخص تغذيه گرايي در سد ها و تحليل روند ادامه فرايند تغذيه گرايي با تحليل دادهاي كيفي منابع آب ورودي ، بيان خطرات و ريسك هاي آتي و نحوه مديريت

2

بررسي وضعيت جلبكي (شناسايي ) در سدها ي استان با اولويت سد ارس ، سهند ، نهند و ....

سناسايي گونه هاي جلبكي موجود در مخازن سد ، بيان مخاطرات بهداشتي و تاسيساتي ناشي از گون هاي موجود و ارائه راهكارهاي مديريت

3

بررسي وضعيت لايه بندي حراراتي در سدهاي استان موردي با اولويت سد نهند ، سهند ، ستارخان علويان ارس و .....

انجام مطالعات ميداني در خصوص احتمال لايه بندي حرارتي در مخازن سد در فصول مختلف ، ميزان اثر گذاري آن بر كيفيت آب خروجي ارائه راهكارهاي مديريتي و اجرايي در خصوص استفاده بهينه از اين مورد يا كاهش اثرات منفي آن

4

تعيين گستره آلودگي سفره هاي آبهاي زيرزميني در دشت هاي استان با اولويت دشت تبريز ، مراغه بناب و.....

بررسي وضعيت موجود وآتي سفره هاي آب زيرزميني با ديدگاه منابع آلاينده نقطه اي و غير نقطه اي ، كشاورزي و شهري ، ارائه دورنما در خصوص ادامه روند موجود و ارائه راهكارهاي مديريتي

5

ارائه روش هاي نوين ، كاربردي و اقتصادي شناسايي ، نمونه برداري و آناليز تركيبات آلاينده در منابع آب

بررسي و تحقيق در خصوص روش هاي آناليز برخي تركيبات در نمونه هاي طبيعي ، ارائه روش هاي جديد ، اقتصادي و استاندارد نمونه برداري و آناليز آب و رسوب ، تبيين و توجيه علت برخي انحرافات در بين داده هاي مختلف بين آزمايشگاههاي متفاوت و انجام صحت سنجي و مقايسه داده ها 

 

6

تحليل اثرات پس روي درياچه اروميه بر كيفيت منابع آب استان

تحليل اثرات كوتاه مدت و بلند مدت پس روي درياچه اروميه بر كيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني منطقه و استان

7

تحليل داده هاي كيفي درياچه اروميه با ديد بررسي كيفيت درياچه در مقاطع عمقي و طولي مختلف

تحليل داده هاي كيفي درياچه اروميه از جنبه توجيه ارتباط داده ها در نقاط و اعماق مختلف ، علل برخي افزايش ها و كاهش ها و ارتباط آن با جريان هاي ورودي

8

ارزيابي عملكرد و اثر بخشي نتايج مطالعات كيفي و زيست محيطي طرح هاي توسعه پس از اتمام

تحليل اثر بخشي نتايج مطالعات ريست محيطي در طرح ها و علل عدم عملكرد مناسب خروجي مطالعات

9

فرهنگ­سازي و برنامه­ريزي جهت استفاده از پسابهاي ناشي از آب شرب با لحاظ موارد شرعي و بهداشتي

فرهنگ سازي استفاده از پسابهاي تصفيه شده در موارد قابل استفاده بلحاظ شرعي و بهداشتي

 

 

8- آبياري و زهكشي

 

8-1- شبكه هاي آبياري و زهكشي و نظام­هاي بهره­برداري

ردیف

عنوان تحقیق

هدف

1

مديريت بهينه تخصيص آب در طول فصل زراعي با توجه به الگوي كشت در دوره هاي مختلف خشكسالي و ترسالي.

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

2

بررسي تاثير عوامل اقليمي و انساني و ... در عدم تحقق اهداف مصوب شده طرح در شبكه­هاي آبياري و زهكشي

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

3

بررسي افزايش قيمت حاملهاي انرژي و قيمت گذاري آب بر مبناي مقادير انرژي مصرفي بدون سوبسيد در طرح هاي آبياري و زهكشي و ايستگاههاي پمپاژ دردست بهره برداري.

بهينه سازي انرژي و سيستم هاي آبياري

 

 

8-2- ارتقاء بهره وري مصرف آب كشاورزي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي روش هاي بهينه صرفه جويي آب براي مصارف كشاورزي و ارائه راهكار

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

2

بررسي روش هاي اندازه گيري حجمي آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي استان و ارائه پيشنهاد براي تدقيق و سهولت اندازه گيري

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

3

بررسي تاثير الگوي كشت پر مصرف بر مديريت و بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست بهره برداري و بازنگري در الگوي كشت با رويكرد افزايش بهره وري و استفاده حداكثر از واحد حجم آب.

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

4

مطالعه و تدقيق نيازهاي آبي الگوي كشت و راندمان آبياري در شبكه هاي آبياري و زهكشي استان و بررسي امكان استفاده از روشهاي آبياري با مدول آبياري كم و صرفه اقتصادي بالا.

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

5

استفاده از مدل هاي پيش بيني كوتاه مدت و نيز تغيير اقليم در برآورد نياز آبي و مديريت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي استان

ارتقاء بهره وري آب كشاورزي

 

 

8-3- شيوه هاي نوين آبياري

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

بررسي و ارائه روشهايي براي سيستمهاي آبياري تحت فشار بر مبناي حداقل سازي مصرف انرژي بازاء واحد آب تحويلي به ذينفعان.

بهينه سازي انرژي و سيستم هاي آبياري

2

بررسي امكان استفاده از انرژي هاي نو براي تامين انرژي مورد نياز شبكه هاي آبياري و ايستگاه هاي پمپاژ (مقايسه فني و اقتصادي و بهره برداري).

بهينه سازي انرژي و سيستم هاي آبياري

 

 

8-4- مديريت و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي

رديف

عنوان تحقيق

هدف

1

ارزيابي عملكرد و ارائه راهكارهاي بهبود مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست بهره برداري به تفكيك هر شبكه آبياري.

بهبود وضعيت بهره برداري و نگهداري

2

بررسي و ارزيابي هزينه ها و درآمدهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره برداري و ارائه روش يا مدل بهره برداري و نگهداري شبكه هاي دردست مطالعه، اجرا و بهره برداري به شكلي كه مقرون بصرفه باشد يا داراي صرفه اقتصادي باشد.

بهبود وضعيت بهره برداري و نگهداري

3

ارائه مدل هاي رياضي و هيدروليكي بمنظور شبيه سازي و ارائه راه حل بهبود براي بهره برداري از منابع آب سطحي و زير زميني و بهره برداري تلفيقي در يكي از دشت هاي استان.

شناخت رفتار شبكه از منظر تحويل و توزيع آب

 

 

 
 
 

  فهرست اولويت هاي پژوهشي سال 91

 

بخش مطالعات منابع آب

 

زير محور 1 : آبهاي سطحي

 

1 - بررسي روند تغييرات الگوي بارش – رواناب و علل كاهش جريان رودخانه ها و تاثير آن بر تغييرات كمي و كيفي جريان

2 - تهيه و تدوين مدل هيدرو ديناميكي تالابها و درياچه هاي استان( پيش نياز :هيدرو گرافي درياچه)

3 - بررسي علل كاهش جريان در رود خانه هاي شاخص حوضه آبريز درياچه اروميه

4 - بر رسي روند تغييرات رسوب در رودخانه هاي شاخص حوضه آبريز درياچه اروميه و علل اين تغييرات با اولويت 1-نهند 2- علويان 3 – قلعه چاي 4 – آجي چاي و ...

5 - تعيين رطوبت سطحي و زير سطحي خاك از طريق كاربرد سنجش از راه دور و تهيه مدل رياضي بر مبناي پارامترهاي اقليمي

6- بررسي امكان برقراري رابطه دبي – بار معلق و بار كف در ايستگاههاي منتخب استان

7 – بررسي روند تغييرات بارش در محدوده عملكرد سازمان از نظر كمي و كيفي ( شدت ، مدت ، تعداد و مقدار )

8 – بررسي توزيع زماني و مكاني بارش در سطح كلانشهر تبريز در يك دوره زماني

 

زير محور 2- آبهاي زير زميني

 

1 - تعيين ضرايب بيلان در ارتفاعات و دشتها با محدوده هاي مطالعاتي واقع در استان

2- بر رسي منشا شوري آبهاي زير زميني دشتهاي حاشيه درياچه اروميه با استفاده از رديابهاي ايزوتوپي

3- ارزيابي و ارائه روشهاي نوين محاسبه و بر آورد ضرايب هيدروديناميكي آبخوانها (مطالعه موردي: دامنه شمالي سهندو...)

4- بررسي و ارزيابي اثرات كمي و كيفي طرحهاي توسعه بر منابع آب زير زميني

5- بررسي و تعيين شاخصهاي خشكسالي هيدروژئولوژيكي و ارتباط آن با شاخصهاي خشكسالي هيدرولوژيكي و هواشناسي

 

زيست محيطي و حفاظت كيفي آب

 

الف- مطالعات و پايش كيفي منابع آب

 

-استفاده از تصاوير ماهواره اي در پايش و تحليل كيفي منابع آب

-تهيه و كاربرد نرم افزارها در مديريت كيفي منابع آب

-ساخت وكاربرد سيستم هاي نوين پايش و احياء كيفي منابع آب

-تهيه وعملياتي نمودن الگوريتم پهنه بندي كيفي منابع آب

-تحليل اثرات تغييرات اقليمي بر كيفيت منابع آب

-تاثيرات آلاينده هاي جوي در تغييرات كيفي منابع آب

-استقرار سيستم TMDL در مديريت كيفي منابع آب

 

ب- حفاظت كيفي و زيست محيطي منابع آب

 

-طراحي وتهيه سيستم هشدار كيفي منابع آب

-طراحي و عملياتي نمودن مديريت ريسك كيفي و زيست محيطي منابع آب

-طراحي و استقرار wsp در تامين آب شرب  

-تحليل اثرات توسعه ناهمگون فضاهاي شهري و صنعتي در تخريب كيفي منابع آب

-بررسي و تحليل جايگاه حقوقي وفقهي مديريت كيفي و زيست محيطي منابع آب

 

ج- مديريت زيست محيطي طرح هاي توسعه منابع آب

 

ارزيابي عملكرد و اثر بخشي نتايج مطالعات كيفي و زيست محيطي طرح هاي توسعه پس از اتمام عمليات ( دوران بهره برداري)

 

د-برنامه ريزي كيفي و زيست محيطي منابع آب

 
-نقش مديريت كيفي آبهاي غير متعارف در توسعه پايدار

-ارزيابي پيامدهاي اقتصادي آلاينده ها در منابع آب استان

 

ه- فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي

 
-ارزيابي اثرات متقابل طرح هاي توسعه منابع آب در بهبود مولفه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي

بررسي و تدوين برنامه آگاهي رساني در خصوص حفاظت كيفي منابع آب با نگرش ويژه بر فرهنگ بومي منطقه اي 

 

 

محور : سد و تاسيسات وابسته

 

زير محور1: ابزار بندي و رفتارسنجي سدها:

 

1-آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد ابزار دقيق سدهاي خاكي و بتنی با مطالعه موردي سدهاي موجود

2-رفتارسنجي سدهاي خاكي و بتنی با استفاده از داده هاي ابزار دقيق و مقايسه با مباني طراحي (بصورت پايان نامه دانشجوئي)

3-تهيه بسته نرم افزاري جامع براي پردازش داده هاي ابزار دقيق سدهاي خاكي و بتنی متناسب با ابزارهاي موجود

 

زير محور2: تحليل و طراحي سدها:

 

1-بررسي اثر متقابل سازه هاي مدفون و نیمه مدفون بر رفتار هسته رسي سدهاي خاكي (استاتيكي و ديناميكي)

2-بررسي تاثير تزريق تحكيمي در رفتار سد هاي خاكي و بتني

3-بررسي رفتار پرده تزريق در برابر بارهای  وارده با مطالعه مورد سد شهید مدنی

4-بررسي اثر متقابل سد و مخزن در محيط محبوس با توجه به توپوگرافي مخزن

5 - تاثير تحليل ريسك در طراحي سدها در راستاي تامين ايمني و كاهش هزينه هاي طرح

6- بررسي اثرات ناشي از شكست سد ها با مطالعه موردي

7- بررسی مدل های تحلیل دینامیکی سدها در حالت وجود اثرات Near field گسل ها

8- مطالعه رفتاري و بهينه سازي سيستم حائل تونلها ي انحراف و انتقال آب

9- عيب يابي و آسيب شناسي سد ها و سازه هاي وابسته به روشهاي تئوريك و مدل فيزيكي يا ميداني

 

زير محور3: بندهاي انحرافي- تنظیمی:

 

1- آسيب شناسي رفتار هيدروليكي بندهاي انحرافي موجود و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و علاج بخشی

2- بررسی عملکرد حوضچه های آرامش در ارتباط با مسیر طبیعی رودخانه در پایین دست بندها

 

زير محور 4: بهره برداري سد ها:

 

1-آسيب شناسي و بررسي نحوه مونيتورينگ آب سنجي و ابزار دقيق سدهاي مخزني در دست بهره برداري و مقايسه با الگوها و تجارب جهاني

2- بررسي تطبيقي مديريت بهره برداري مدرن از سدها

3- بررسي ارزش واقعي آب در استان و شناسائي افزايش بهره وري آن( مطالعات موفق و ناموفق)

4- بررسي دوام و خوردگي تاسيسات هيدرو مكانيكال سدها و ارائه راهكارهاي علاج بخشي

5- بررسي مباني طراحي ها و عملكرد تجهيزات هيدرومكانيكال

6- بررسي مشكلات رسوب سدها و ارائه راهكارهاي كنترل

7- شناسائي و بررسي موارد تعميراتي و مرمت سدها با روشهاي نوين و ارائه راهكارهاي بهينه سازي هزينه ها

8- تعريف شاخص هاي ارزيابي بهره برداري و نگهداري از سدها

9- بررسي مجموعه دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري در سدهاي مخزني و مقايسه با الگوهاي جهاني

 

زير محور5: سيستم هاي آب بندي:

 

1- ارزيابي وتحليل فرآيندهاي تزريق پرده هاي آب بند و ارائه راهكارهايي در جهت بهينه سازي هزينه ها ی آن با توجه به آخرين تجارب جهاني در سد هاي استان

2- تهيه و ارائه مدل هاي جديد در بررسي تاثير عمليات تزريق بر روي ميزان نشت سد و ارزیابی با وضعیت موجود نشت و ارائه راهکارهارهای لازم

3- آسیب شناسی علل نشت آب در سدها با مطالعه موردی

4- بررسی اثرکنش رفتار دیوار آب بند و پی آبرفتی در سدهای خاکی

5- بررسي روشهاي آب بندي سد بر روي زمين هاي مسئله دار با مطالعه موردي

 

زير محور 6: مسائل ژئوتكنيكي :

 

1- بررسي مسائل نهادينه و بومي كردن روشهاي نوين در شناسائي و مطالعات ژئوتكنيك سد ها با توجه به تجارب جهاني

2- بررسی پتانسیل های وقوع زمین لغزش در محدوده محور و مخزن سدها( مطالعه موردی گرمی چای، قلعه چای ، آجی چای)

3- بررسی مدل های تحلیلی زلزله های القائی

4- بررسی ناهنجاریهای ژئوتکنیکی سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج بخشی

 

زير محور 7: مديريت منابع آب سد ها

 

1- روشهاي نوين بهينه سازي منابع آب در انتخاب حجم مخزن سد ها

 

زير محور 8: نيروگاههاي برقابي

 

1- روشهاي نوين توليد برقابي در تاسيسات آبي و بررسي پتاسيل موجود طرحهاي استان(سدها،خطوط انتقال، جريان رودخانه ها)

2-بررسي آخرين روشهاي افزايش راندمان توليد برقابي در طرحهاي استان  

3-بررسی دوام و خوردگی در تاسیسات نیروگاههای برقابی 

 

زير محور 9: بتن و مصالح سد ها

 

1-آسيب شناسي دوام و پايائي بتن در تاسيسات آبي با مطالعه موردی سدهای موجود

2-بررسي شيوه هاي تضمین كيفيت بتن و مشخصات فني در شرايط خاص اجرائي كارگاهها

3- بررسي دوام و عمر مفيد مصالح سنگي در سدها

4- بررسی مکانیزم شکست مصالح دانه ای و سنگریزه ای 

5- بررسی اثر شوری آب بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح در سدهای خاکی

6- ارزيابي عملكرد بتن هاي معمول در سازه هاي آبي و بررسي امكان بهبود آن با بكارگيري افزودني هاي خاص

 

برنامه ریزی و اقتصاد آب

 

1- بررسی استراتژیها و چالش های بخش آب استان و اثر بخشی

2 - بررسی آثار سیستم قیمت گذاری کارآمد در بهینه سازی مصارف در کلان شهرهای کشور

3 - بررسی روش های نوین ارزیابی و برآورد منابع آب به جهت حسابرسی دقیق همراه با مطالعه ی موردی

 

معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 

1- بررسي مجموع ساعات كار مفيد كاركنان شركت و رابطه آن با اثربخشي و كارايي كاركنان

2- بررسي ميزان خلاقيت كاركنان و تأثير آن بر اثربخشي و كارايي كاركنان

3- بررسي ميزان تأثير آموزش هاي مختلف كاركنان و تأثير آن بر اثربخشي و كارائي كاركنان

4- بررسي ميزان استرس كاركنان و تأثير آن بر اثربخشي و كارايي كاركنان

5- بررسي نظام پرداخت بر اثر بخشي و كارايي كاركنان

6- بررسي نقش مشاركت كاركنان در تصميم گيري و تصميم سازي و اثر آن در انگيزش كاركنان

 

اجتماعي و مشاركت مردمي

 

زیرمحور1 : اجتماعي و مشاركت مردمي

 

1- بررسي روش هاي كاهش مصارف آب كشاورزي و نقش تعاونيهاي آببران در اين زمينه

2- بررسي و  ارائه راهكارهاي مشاركت مردمي در مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي استان

3- بررسي و ارائه راهکارهاي عملی نحوه انتقال مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي به تعاونيهاي آببران

4- بررسي جايگاه و عملكرد تعاونيهاي آببران  در توزيع آب وبهره برداري و نگهداري از طرحهاي به بهره‌برداري رسيده  شركت آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقي

5- بررسی روشهاي تعمیق مطالعات اجتماعی به منظور اثرگذاري حداکثري آن در مراحل مختلف مطالعه و اجراي طرحهاي توسعه منابع آب

6- بررسي و ارائه راهكارهاي قانوني و عملي جهت جلب مشاركت مردمي در تمليك اراضي مورد نياز طرحهاي توسعه منابع آب

7- بررسي نقش بهره برداران و تعاونيها در كاهش هزينه ها و سرعت در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب

 

زیرمحور 2 : سرمايه ‌گذاري

 

1-     امكان سنجي تاسيس بورس آب و ارائه راهكار جهت تحقق آن

2- بررسي فرصتهاي سرمايه‌گذاري شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي و نحوه معرفي آنها جهت جذب سرمايه‌گذار

 

حفاظت و مهندسي رودخانه ها و سواحل

 

1- بررسي مبناي تعيين دبي با دوره بازگشت 25 ساله در آئين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب در تعيين بستر و حريم و طرحهاي ساماندهي رودخانه هابا استفاده از تجارت

2- بررسي اثر متقابل رودخانه ها ، سازه هاي احداثي و عمليات انحراف مسير رودخانه ها بر همديگر

3- تحليل عدم قطعيت هاي موجود در طرحهاي حفاظت رودخانه ها و مسيلها و ريسك ناشي از اين عدم قطعيت ها

4- بررسی تاثیر طرح­های بازگشایی و اصلاح مسیر انجام شده در استان در میزان کاهش خطرات و خسارات سیل

5- بررسی تاثیرات برداشت مصالح رودخانه ای در تغییر رفتار مخروط افکنه های استان

 

 

شبكه هاي آبياري و زهكشي

 

زیر محور1: مدیریت تقاضا

 

1- بررسي روش هاي بهينه صرفه جويي آب براي مصارف كشاورزي و ارائه راهكار بهينه با توجه به شرايط فيزيكي و مديريتي شبكه آبياري و زهكشي مورد نظر

2- بررسي ارائه روش هاي بهينه توزيع آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي استان

3- بررسي روش هاي اندازه گيري حجمي آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي استان و ارائه پيشنهاد براي تدقيق و سهولت اندازه گيري

4- بررسي تاثير الگوي كشت پر مصرف بر مديريت و بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست بهره برداري

5- مديريت بهينه تخصيص آب در طول فصل زراعي با توجه به الگوي كشت در دوره هاي مختلف خشكسالي و ترسالي

6- مطالعه و تدقيق نيازهاي آبي الگوي كشت و راندمان آبياري در شبكه هاي آبياري و زهكشي صوفي چاي و ستارخان و زنوز و تيل شبستر

7- بازنگري در الگوي كشت طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي با رويكرد افزايش بهره وري و استفاده حداكثر از واحد حجم آب

8- استفاده از مدل هاي پيش بيني تغيير اقليم در مديريت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي استان

 

زیر محور 2: امكان سنجي، سنجش و ارزيابي عملكرد

 

1- ارزيابي عملكرد و ارائه راهكارهاي بهبود مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست بهره برداري به تفكيك هر شبكه آبياري

2- شناسايي پتانسيل اراضي استان در استفاده از سيستم آبياري سطحي مدرن( روش هاي آبياري كم فشار و ...) در اراضي واقع در پاياب چاهها و اراضي واقع در پاياب سدهاي استان

3- بررسي و ارزيابي هزينه ها و درآمدهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره برداري و ارائه روش يا مدل بهره برداري و نگهداري شبكه ها به شكلي كه مقرون بصرفه باشد يا داراي صرفه اقتصادي باشد

 

زیر محور 3: بهينه سازي انرژي و سيستم هاي آبياري

 

1- طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار بر مبناي حداقل سازي مصرف انرژي بازاء واحد آب تحويلي به ذينفعان

2- بررسي امكان استفاده از انرژي هاي نو براي تامين انرژي مورد نياز شبكه هاي آبياري و ايستگاه هاي پمپاژ (مقايسه فني و اقتصادي و بهره برداري)

3- بررسي روش تقطيري و ساير روشهاي آبياري در شرايط آبياري با آب شور يا نيمه شور

4- بررسي امكان استفاده از آب شيرين كن هاي قابل عرضه در بخش كشاورزي و ارائه پيشنهادات لازم جهت استفاده از آنها

5- بررسي امكان استفاده از روش هاي آبياري با مدول آبياري كم و صرفه اقتصادي بالا

6- قيمت گذاري آب بر مبناي مقادير انرژي مصرفي بدون سوبسيد در طرح هاي آبياري و زهكشي و ايستگاههاي پمپاژ دردست بهره برداري

 

زیر محور 4: مشاركت مردمي

 

1- ارائه روش نحوه انتقال مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي صوفي چاي و ستارخان به تعاوني هاي آببران

2-ارائه روش نحوه انتقال مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي صوفي چاي و ستارخان به تعاوني هاي آببران

 

زیر محور 5: مدل هاي رياضي و هيدروليكي

 

1-ارائه مدل بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زير زميني در دشت تبريز، قلعه چاي و ... ( يكي از دشت هاي استان)

 

زیر محور 6: متفرقه

 

1 – بررسي تاثير عوامل اقليمي و انساني در عدم تحقق اهداف مصوب شده طرح

 

 

مدیریت پروژه

 

زیر محور 1: چالشهای پیش روی استقرار مدیریت پروژه براساس PMBOK در طرحهای عمرانی

1- چالشهای پیش روی مدیریت یکپارچگی پروژه­ها 

2- چالشهای پیش روی مدیریت محدوده پروژه­ها

3- چالشهای پیش روی مدیریت زمان پروژه­ها

4- چالشهای پیش روی مدیریت هزینه پروژه­ها

5- چالشهای پیش روی مدیریت کیفیت پروژه­ها

6- چالشهای پیش روی مدیریت تدارکات پروژه­ها

7- چالشهای پیش روی مدیریت ریسک پروژه­ها

8- چالشهای پیش روی مدیریت منابع انسانی پروژه­ها

9- چالشهای پیش روی مدیریت ارتباطات پروژه­ها

 

زیر محور 2: چالشهای پیش روی شرکتها در مسیر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM

1- شناسایی و ایجاد شراکتهای استراتژیک برای رسیدن به نتایج متوازن

2- بررسی راهکارهای"ارج گزاری بر سرمایه های انسانی"

3- راهکارهای توسعه مشارکتها در سطح شرکت

4- بررسی راهکارهای"یادگیری،خلاقیت و ­نوآوری"

5- مطالعه و تعیین راهکارهای مشارکت ذینفعان در توسعه محصولات

6- بررسی "رهبری آرمانگرا"

7- بررسی "مسئولیت پذیری اجتماعی"

8- بررسی"فرایندگرایی و تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت"

9- بررسی عوامل موثر در پیاده سازی HSE در کارگاههای عمرانی

10- چالشهای پیش روی استقرار مدیریت دانش

 تاریخ ثبت : 28 خرداد 1392
  آخرین به روزرسانی :
 
 1566
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 24
 • بیشترین بازدید همزمان : 318
 • بازدید امروز : 1,711
 • بازدید دیروز : 4,390
 • کل بازدید : 2,237,937
 • آخرین به روزرسانی : 31 شهریور 1400 13:56:25
 • شناسه IP شما : 3.238.95.208

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰