|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

برگزاری سومین جلسه مدیریت بحران تنش آبی کلانشهر تبریز

برگزاری سومین جلسه مدیریت بحران تنش آبی کلانشهر تبریز

سومین جلسه مدیریت بحران تنش آبی کلان شهر تبریز با حضور شرکتهای آب و برق تابعه وزارت نیرو در استان و سایر دستگاههای مرتبط امنیتی و پشتیبانی با محوریت مدیریت بحران استان برگزار و ضمن بررسی آخرین وضعیت تامین و توزیع آب تبریز، اقدامات فوری برای کاهش نواقصات موجود و پیش بینی وضعیت پیشرو به جهت ایام پیک مصارف آب و برق مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.