|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آشنایی با دفتر فنی

رویکردهای دفتر فنی در سال 97

 • اولویت قرار دادن بررسی طرحهای طرح های مرزی با تسریع در بررسی اسناد و مدارک طرحهای مذکور با تشکیل کمیته های فنی طرحهای مرزی
 • بازنگری در طرح های توسعه منابع آب بر اساس الزامات و ضوابط ابلاغی از جمله تخصیص آب و ضوابط ابلاغی  سیلاب طراحی و...
 • ایجاد حداکثر هماهنگی  بین طرحهای توسعه منابع آب و طرحهای احیا دریاچه ارومیه
 • برنامه ریزی برای پیاده سازی اهداف طرحهای اقتصاد مقاومتی
 • اجرای  مطالعات مهندسی ارزش در طرحها با هدف بهینه سازی و کاهش هزینه ها
 • تعامل با دفاتر فنی و تخصصی شرکت مدیریت منابع ایران در خصوص بررسی، تصویب و تعیین تکلیف طرحها در سطح 2 .
 • تسریع در بررسی اسناد و مدارک فنی شبکه های آبیاری و زهکشی با توسعه مشارکت مردمی با اولویت شبکه های آبیاری و زهکشی در دست اجرا
 • بهره برداری مرحله ای از طرحهای شبکه پایاب
 • کنترل روشها و ارقام برآوردی رسوب  مخازن با لحاظ تجارب قبلی نتایج هیدروگرافی مخازن.

 

کمیته فنی طرحهای مرزی

در خصوص اولویت بندی مطالعه و بررسی کارشناسی طرحهای توسعه منابع آب، بررسی فنی و اقتصادی طرحهای مرزی جزو برنامه های اولویت دار این دفتر بوده و مطالعات این طرحها در قالب کمیته های فنی طرحهای مرزی سد و شبکه  خداآفرین، سد و شبکه حاجیلرچای، طرح توسعه بهره برداری از ارس با حساسیت ویژه ای در حال انجام می باشد. در این راستا پیرو مصوبه شماره 300/1322/د مورخه94/5/14 شورای فنی  شرکت، جلسات کمیته فنی طرحهای مرزی برای تسریع در جمع بندی فنی طرحها و تسریع در شروع بهره برداری طرحها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل می گردد.

 

ضرورت بازنگری در طرحهای توسعه  منابع آب

 • تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی وکاهش منابع آب طرحها و بروز خشکسالیها و کم آبیهای اخیر
 • تغییر در میزان تخصیص آب
 • مصوبات شورای عالی آب
 • تغییرات در ضوابط و معیار های طراحی سیلابها طبق بخشنامه
 • تغییرات در مصارف طرحها (شرب، صنعت)
 • کاهش چشمگیر منابع اعتباری و ضرورت ارزیابی مجدد اقتصادی و اجتماعی طرحها

تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی و کاهش منابع آب و به تبع آن تغییر در میزان تخصیص آب طرح ها و تغییر در ضوابط و معیارهای طراحی سیلابها، اهداف منابع آب طرحهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و خزر در محدوده استان را مستلزم بازنگری و کاهش قرار داده است.

استقرار مهندسی ارزش در شرکت
عمدتاً روش‌های بهبود و صرفه‌جویی در شرایط بروز محدودیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعدادی از دلایل اصلی بکارگیری مهندسی ارزش شامل:

 • هزینه‌های بالای اجرای پروژه یا تولید محصول
 • فاصله زیاد بین طراحی و اجرا
 • دشواری و پیچیدگی اجرای پروژه‌ها
 • کمبود اطلاعات اولیه
 • کمبود ارتباطات بین عوامل طرح و ذینفعان پروژه
 • پیشرفت فناوری‌های مورد استفاده و بهبود استانداردها
 • خلاقیت
 • باورهای صادقانه ولی نادرست اولیه
 • تغییر قوانین، ضوابط و مقررات
 • تغییر در نیاز کارفرما
 • تغییر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
 • تغییر مشخصات فنی طرح
 • تغییر در منابع مورد استفاده

استقرار مهندسی ارزش و مهندسی مجدد و بازنگری و کاهش هزینه ها در طرحهای توسعه منابع آب در راستای کاهش هزینه های اجرائی، بهینه سازی و افزایش بهره وری طرحها که جزء استراتژی های شرکت می باشد انجام مهندسی مجدد در طرحها مورد پیگیری قرار میگیرد و تاکنون نتایج بسیار چشمگیری را حاصل نموده است. در سال 90 رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری طرحها توسط مدیران ارشد شرکت بطور جد در دستور کار قرار گرفته است.

تاثیر بازنگری شبکه های آبیاری و زهکشی که منتج به صرفه جویی مالی گردیده در برخی طرحها بشرح ذیل می باشد:

شبکه سد سهند:
تغییرات سازه ای در اثر کاهش تخصیص
طرح خداآفرین:
بازنگری در کانال اصلی به علت کاهش تخصیص و تغییر مسیر کانال
طرح پمپاژ دارانا –کلاله:

کاهش تعداد حوضچه های بتنی

 

تاثیر بازنگری  سیلاب طراحی در سدها و صرفه جویی ناشی از آن


پیرو ابلاغ ضوابط جدید انتخاب سیلاب طراحی از وزارت نیرو جهت کاهش هزینه های اجرایی و اجتناب از هزینه های غیر ضروری طرحهای مطالعاتی و اجرایی) مشمول این بخشنامه به شرح ذیل بوده و در این راستا اقداماتی به شرح ذیل صورت گرفته است:

طرحهای در حال اجرا:

سد حاجیلرچای : بر اساس ضوابط جدید و نیز مطالعات مهندسی ارزش سیستم تخلیه سیلاب سد از سرریز نیلوفری به سرریز آزاد با طول آستانه 5 متر و عرض شوت 5 متر تبدیل و کاهش سی سانتی متری تراز تاج سد صورت پذیرفته است و منجر به صرفه جویی مالی ناشی از اعمال ضوابط جدید در طراحی سامانه تخلیه سیلاب نسبت به مطالعات مرحله دوم گردیده است.

سد پیغام چای: بر اساس ضوابط جدید طول آستانه سرریز جانبی حاصل از مطالعات مرحله دوم از 40 متر به 25 متر کاهش ، عرض تندآب آن 13 تا 9 متر و تراز تاج سد بدون تغییر مانده است و منتج به صرفه جویی مالی ناشی از اعمال ضوابط گردیده است.

سد شهریار: در بحث تعیین محدوده های چهارگانه و حریم دریاچه سد و بحث تملک اراضی تاثیرگذار بوده است.

در خصوص طرحهای در حال مطالعه، ضوابط جدید انتخاب سیلاب طراحی جهت لحاظ در مطالعات به مجریان محترم طرحهای مطالعاتی ابلاغ گردیده است.

 

اقدامات دفتر فنی در خصوص اقتصاد مقاومتی

 • اجرای مهندسی ارزش در طرحهای بزرگ آب

پیرو بخشنامه شماره 215919/ 100 مورخه 84/12/14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آیین نامه 95/10827/700 مورخ 95/1/21 وزارت نیرو مبنی بر انجام مطالعات مهندسی ارزش در طرحها این شرکت نیز از سال 1382 مطالعات مهندسی ارزش را  سر لوحه کارهای خود قرار داده و علاوه بر صرفه جوئی قابل توجه ، بهبود عمده ای نیز در ماهیت و اهداف طرحها حاصل نموده است. بطوری که در این زمینه جز شرکتهای  پیشرو در سطح شرکتهای آب منطقه ای کشور می باشد. با نگاهی به تاریخچه مهندسی ارزش در این شرکت می توان طرحهای متعددی را مشاهده نمود که حاکی از جدیت این شرکت در پیگیری این موضوع و بهبود مستمر طرحها دارد. همچنین برنامه مهندسی ارزش در این شرکت بصورت پنج ساله تهیه و بر اساس آن اقدام می گردد. در سال جاری نیزانجام مطالعات مهندسی ارزش با رویکرد اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است

 • ایجاد نظام بررسی فنی و کیفی توسعه همکاری های بین المللی در جهت ارتقا دانش و فناوریهای نوین صنعت آب

با عنایت به وجود چندین تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با دانشگاهها و موسسات علمی معتبر منطقه مانند دانشگاه تبریز ، صنعتی سهند ، جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی و . . . و همکاری سیستماتیک مستمر با اعضاء هیئت علمی مراکز مذکور که عمدتاً با موسسات و دانشگاههای بین المللی و معتبر در ارتباط می باشند ، بحث انتقال علوم و فنون روزدر قالب نشست های علمی و تخصصی انجام می پذیرد . به عنوان نمونه انتقال تجربیات احیاء دریاچه های رو به نابودی در آمریکا توسط تعدادی از این اساتید به این شرکت منتقل گردید .

 • ایجاد نظام بررسی فنی و کیفی

      در راستای افزایش کیفیت و بهره وری ،بخشهای مختلف تخصصی دفتر فنی از جمله سد سازی ،شبکه های پایاب ،آبرسانی و... در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی طرحها ، نسبت به تدوین دستورالعملها،فرایند ها و روشهای اجرایی اقدام گردیده وسالانه دستورالعملها و روشهای اجرایی مذکور بروز رسانی می گردد همچنین جلسات و بازدیدهای کمیته فنی  این دفتردر جهت جمع بندی مطالعات طرحها با محوریت ارتقا کیفی و مسائل فنی و کاهش هزینه ها و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف شرکت با استفاده از کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه ها ،تشکیل می گردد.

 • ارزیابی  فنی و اقتصادی طرحهای مرزی و مشترک

         در خصوص اولویت بندی مطالعه و بررسی کارشناسی طرحهای توسعه منابع آب ،بررسی فنی و اقتصادی  طرحهای مرزی جزو برنامه های اولویت دار این شرکت بوده ومطالعات این طرحها در قالب کمیته های فنی طرحهای مرزی از جمله طرح خداآفرین ،حاجیلر ،گلفرج و پیغام چای با حساسیت ویژه ای در حال انجام می باشد. در این راستا پیرو مصوبه شماره 300/1322/د مورخه14/5/94 شورای فنی  شرکت ،جلسات کمیته فنی طرحهای مرزی برای تسریع در جمع بندی فنی طرحها و تسریع در شروع بهره برداری طرحها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل می گردد.

 • استفاده از تولیدات داخل در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخل و جلوگیری از خروج ارز
 • تشکیل کمیته های فنی  خرید تجهیزات در راستای یکسان سازی و سرعت بخشیدن به اخذ تصمیمات و صرفه جویی در زمان از نظر خرید و اجرا.

 تاریخ ثبت : 3 آبان 1395
  آخرین به روزرسانی : 29 خرداد 1397
 معاونت طرح و توسعه
 6460
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 35
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 8,227
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,536,692
 • آخرین به روزرسانی : 30 خرداد 1403 07:32:26
 • شناسه IP شما : 3.236.83.14

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰