پنجشنبه, 31 خرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

نماینده مجری طرح آبرسانی قوریگل منصوب شد

مهندس بهزاد محبی با ابلاغ سرپرست شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان نماینده مجری طرح آبرسانی به تالاب بین المللی قوریگل منصوب شد.

جلسه مشترک کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی...

جلسه مشترک کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

رابط و نماینده پیگیری امور مجلس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی...

مهندس مهران چراغی به عنوان رابط و نماینده پیگیری امور مجلس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی معرفی شد.

برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان اسکو

رئیس اداره منابع آب شهرستان اسکو از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.