چهارشنبه, 27 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

بازدید معاون عمرانی استانداری و هیئت همراه از پروژه ساماندهی...

معاون عمرانی استانداری و هیئت همراه از پروژه ساماندهی گنبرچای بازدید نمودند.

فراخوان انجام طرح پژوهشی تقاضامحور

برآورد تاثیر اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه های آب، بر بهره وری آب در بخش های مختلف اقتصادی”

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان جلفا برگزار شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان جلفا از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان هریس برگزار شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان هریس از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.