سه‌شنبه, 6 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی راههی روستایی جایگزین سد شهریار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/30

بازدید:25

خدمات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت فیزیکی از ایستگاههای پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی گلفرج مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/15

بازدید:54

عملیات حفاظت و نگهداری ایستگاه پمپاژ mps1 شبکه پایاب سد سهند مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1399/08/05 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/10

بازدید:38

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/08/06 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/10

بازدید:45

آگهی تجدید فراخوان گردشگری در سد قلعه چای عجب شیر آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار و ایده های برتر جهت توسعه گردشگری در سد قلعه چای شهرستان عجب شیر ارزیابی مدیریت قراردادها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/06

بازدید:33

99/11 - تجدید تجدید مزایده صدور اذن استفاده ازآب مخزن سد نهند جهت واگذاری عملیات صید شاه میگو موجود در مخزن سد مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند در یک بازه زمانی محدود به مدت 60 روز و با استفاده از 70 عدد قفس طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000013 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/05

بازدید:81

خدمات نگهداری و حفاظت شبکه آبیاری گلفرج جلفا (طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس). مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/13

بازدید:91

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/24 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:87

99/11 مزایده صدور اذن استفاده ازآب مخزن سد نهند جهت واگذاری عملیات صید شاه میگو موجود در مخزن سد مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند در یک بازه زمانی محدود به مدت 60 روز و با استفاده از 70 عدد قفس طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 5099001186000012 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:64

99/10 مزایده واگذاری کارخانه لوله سازی آذرشهر بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید سالیانه حداکثر تا سقف پنج سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی و با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000010 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/20

بازدید:71

99/09 (تجدید) تجدید مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- سهند هشترود 2- علویان مراغه 3- ستارخان اهر را جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود در مخزن سدهای مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند در یک بازه زمانی محدود (3ماه) طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/20

بازدید:147

99/03 مناقصه خرید مقدار 4500000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40 درصد طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2099001186000018 بصورت الکترونیکی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:57

ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

بازدید:90

عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه مردق چای مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

بازدید:126

99/07 - تجدید تجدید مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد آیدوغموش شهرستان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به مدت چهار سال مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/02

بازدید:157

99/06 - تجدید تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان شهرستان سراب بصورت اجاره دوساله مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/02

بازدید:75

فراخوان جذب سرمایه گذار شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای سیاست های دولت و وزارت نیرو به منظور توسعه گردشگری در پیرامون منابع و تأسیسات آبی، سرمایه گذاری در طرح گردشگری و تفریحی در پیرامون سد قلعه چای شهرستان عجب شیر را در چارچوب شیوه نامه گردشگری به سرمایه گذاران واجد شرایط و دارای ایده های نو واگذار نماید. ارزیابی مدیریت قراردادها 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/28

بازدید:153

عملیات اجرایی باقیمانده راههای جایگزین سد شهریار (قطعه اول) - تجدید مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:189

99/02 مناقصه واگذاری خدمات تامین 33 دستگاه خودروی سواری استیجاری با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2099001186000007 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/18

بازدید:139

عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی ( فاز2 ) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:138

« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه: