پنجشنبه, 23 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
99/10 مزایده واگذاری کارخانه لوله سازی آذرشهر بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید سالیانه حداکثر تا سقف پنج سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی و با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000010 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/20

بازدید:15

99/09 (تجدید) تجدید مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- سهند هشترود 2- علویان مراغه 3- ستارخان اهر را جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود در مخزن سدهای مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند در یک بازه زمانی محدود (3ماه) طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/20

بازدید:18

99/03 مناقصه خرید مقدار 4500000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40 درصد طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2099001186000018 بصورت الکترونیکی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:25

ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

بازدید:34

عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه مردق چای مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

بازدید:52

99/07 - تجدید تجدید مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد آیدوغموش شهرستان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به مدت چهار سال مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/02

بازدید:81

99/06 - تجدید تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان شهرستان سراب بصورت اجاره دوساله مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/02

بازدید:32

فراخوان جذب سرمایه گذار شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای سیاست های دولت و وزارت نیرو به منظور توسعه گردشگری در پیرامون منابع و تأسیسات آبی، سرمایه گذاری در طرح گردشگری و تفریحی در پیرامون سد قلعه چای شهرستان عجب شیر را در چارچوب شیوه نامه گردشگری به سرمایه گذاران واجد شرایط و دارای ایده های نو واگذار نماید. ارزیابی مدیریت قراردادها 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/28

بازدید:107

عملیات اجرایی باقیمانده راههای جایگزین سد شهریار (قطعه اول) - تجدید مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:123

99/02 مناقصه واگذاری خدمات تامین 33 دستگاه خودروی سواری استیجاری با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2099001186000007 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/18

بازدید:91

عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی ( فاز2 ) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:91

99/01 مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی خرید 6500 متر لوله فولادی اسپیرال II-37ST به قطر اسمی 800 میلیمتر (DN800) به ضخامت 7.9 میلیمتر مطابق استاندارد C200-AWWA به همراه پوشش خارجی کولتار به روش گرم و پوشش داخلی اپوکسی بدون حلال دو جزیی به شماره سیستمی 2099001186000003 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/30

بازدید:115

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/21 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/21

بازدید:128

99/06 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان شهرستان سراب بصورت اجاره دوساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000005 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:115

99/05 مزایده تخصیص آب چشمه های آبدرمانی 1- شورتپه شهرستان عجبشیر 2- یل سویی شهرستان کلیبر 3- عسگرآباد شهرستان سراب جهت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بصورت تخصیص یکساله با قابلیت تمدید تا 12 (دوازده) سال دیگر(2 سال برای ساخت و10 سال بهره برداری) طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در سه مورد(سه چشمه آبدرمانی)با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000006 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:86

99/07 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد آیدوغموش شهرستان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000007 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:92

99/01 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- قرخ آرخاج سراب 2- تیل شبستر جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در دو مورد (دو سد) با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000004 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:102

99/04 مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی رو باز امور منابع آب اهر - امور منابع آب مرند و سالن ورزشی سرپوشیده(بدنسازی)امور منابع آب بناب بصورت اجاره یکساله بشماره سیستمی5099001186000001 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:125

99/03 واگذاری 4 (چهار) هکتار از اراضی پایین دست سد سهند هشترود به تفکیک 4(چهار) قطعه1 (یک) هکتاری به منظور سرمایه گذاری جهت احداث استخرهای پرورش ماهی بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید تا 4 (چهار) سال دیگر طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده بشماره سیستمی 5099001186000003 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:91

99-02 مزایده واگذاری 2500 مترمربع از اراضی پایین دست سد قلعه چای عجبشیر به منظور سرمایه گذاری جهت احداث استخرهای پرورش ماهی بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید تا سقف 10 (ده) سال بشماره سیستمی 5099001186000002 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:86

« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه: