پنجشنبه, 10 فروردین 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید 11/95 تجدید مزایده فروش قسمتی از زمین تالار آذرآب واقع در مسیر جاده ائل گلی تبریز به عنوان یک قطعه زمین بیاض با حدود اربعه معین به مساحت 2582 مترمربع از کل مساحت 87/6155 متر مربع از پلاک ثبتی 4858 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 9 تبریز متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی با کاربری پهنه گردشگری - تجاری - خدماتی - تفریحی و ورزشی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/01/20 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/22

بازدید:81

کارهای باقیمانده و تکمیلی تصفیه خانه آب میانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/03

بازدید:280

عملیات اجرایی کارهای تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 224

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/01

بازدید:224

6/95 تجدید مناقصه خرید 4500 تن کلروفریک و 450 تن کلر مایع مورد نیاز تصفیه خانه میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/12/14 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/18

بازدید:72

95/15 مزایده واگذاری امتیاز " گذرآب" خروجی ازسدآیدوغموش(مصارف کشاورزی وحیات رودخانه) واقع در شهرستان میانه برای تولید انرژی برق آبی(باظرفیت حدود600 کیلووات) به شرط سرمایه گذاری (تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین مصالح وتجهیزات، احداث تاسیسات وساختمانهای نیروگاه برق آبی درمقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذتاییدیه شروع دوره بهره برداری، مدیریت و راهبری، تعمیرو نگهداری، بیمه، فروش وعرضه برق تولیدی) وعقد قرارداد مطابق شرایط ومشخصات فنی مندرج دراسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/26 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/06

بازدید:108

حراج محلی حراج محلی صدور اجازه استفاده از آب مخزن برکه بزوجیق هشترود جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد حراج. حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/12/01 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:76

آگهی نوبت دوم عملیا ت نگهداری و حفاظت طرح توسعه بهره برداری از ارس (ایستگاه و شبکه گلفرج) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/30

بازدید:142

آگهی نوبت دوم عملیا ت تعمیر و نگهداری ساختمان های ستادی و شهرستان های تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/30

بازدید:106

حراج محلی حراج محلی اقلام مازاد بر نیاز راکد و اسقاطی موجود در انبارهای جاری و طرح شامل(انواع لوازم و ملزومات اداری و حدود 5 تن آهن آلات قراضه) حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/24 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:79

95/16 مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای1- خرمدرق شهرستان چاراویماق - ارسباران شهرستان کلیبر جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت پنج سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/25 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:134

95/12 مزایده فروش انواع لوله (11492 متر لوله کاروگیت سوکت دار 400 میلی متر ، 84 متر لوله پلی اتیلن مشبک فاضلابی به قطر 300 میلی متر ، 2420 متر لوله زهکشی به قطر 200 میلی متر ، 240 متر لوله دو جداره پروفیل دار به قطر 400 میلی متر) موجود در انبار تصفیه خانه قدیم نهند متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/13 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:58

95/13 مزایده مربوط به فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز شامل انواع شیرآلات ، اتصالات ، الکترو پمپ ، مخازن هوای فشرده ، پل فلزی ، کنتور حجمی و ضایعات آهنی ، در 6 (شش) گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/12 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:78

آگهی نوبت اول عملیات نگهداری و حفاظت طرح توسعه بهره برداری از ارس (ایستگاه و شبکه گلفرج) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/15

بازدید:161

آگهی نوبت اول ئعملیات تعمیر و نگهداری ساختمان های ستادی و شهرستان های تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/15

بازدید:156

6/95 خرید 4500 تن کلروفریک و 450 تن کلر مایع مورد نیاز تصفیه خانه میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/11/11 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/13

بازدید:108

95/14 مزایده فروش مصالح شن و ماسه (شن نخودی12-5 ، 140 مترمکعب - شن بادامی25-12 ، 400 مترمکعب - فیلتر15-0 ، 16236 مترمکعب - زهکشی50-5 ، 14661 مترمکعب و ماکادام200-50 ، 5167 مترمکعب) موجود در سد لیلان چای ملکان متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/03 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/11

بازدید:78

95/09 مزایده فروش انواع فلومتر الکترو مغناطیسی ، شیرآلات ، انواع اتصالات ، کابل و لوله های بتنی در ده گروه موجود در کارخانه لوله سازی آذرشهر متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/17 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/11

بازدید:95

95/07 - تجدید تجدید مزایده فروش اراضی و مستغلات واقع در کمپ نیروگاه برق سد ارس از پلاک ثبتی یک فرعی از 548 اصلی بخش 3 خوی متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/05 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/09

بازدید:119

حراج محلی صدور اجازه استفاده از آب مخزن سد زرآباد ورزقان جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال از طریق حراج محلی طبق شرایط مندرج در اسناد حراج حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/06 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/06

بازدید:92

آگهی نوبت دوم عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه ستارخان اهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/30

بازدید:210

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه:
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای آذربايجان‌شرقي است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا