جمعه, 16 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی ( فاز2 ) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:21

99/01 مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی خرید 6500 متر لوله فولادی اسپیرال II-37ST به قطر اسمی 800 میلیمتر (DN800) به ضخامت 7.9 میلیمتر مطابق استاندارد C200-AWWA به همراه پوشش خارجی کولتار به روش گرم و پوشش داخلی اپوکسی بدون حلال دو جزیی به شماره سیستمی 2099001186000003 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/30

بازدید:44

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/21 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/21

بازدید:41

99/06 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان شهرستان سراب بصورت اجاره دوساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000005 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:46

99/05 مزایده تخصیص آب چشمه های آبدرمانی 1- شورتپه شهرستان عجبشیر 2- یل سویی شهرستان کلیبر 3- عسگرآباد شهرستان سراب جهت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بصورت تخصیص یکساله با قابلیت تمدید تا 12 (دوازده) سال دیگر(2 سال برای ساخت و10 سال بهره برداری) طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در سه مورد(سه چشمه آبدرمانی)با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000006 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:18

99/07 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد آیدوغموش شهرستان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000007 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:25

99/01 مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سدهای 1- قرخ آرخاج سراب 2- تیل شبستر جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات وآبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در دو مورد (دو سد) با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5099001186000004 بصورت الکترونیکی مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/18

بازدید:43

99/04 مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی رو باز امور منابع آب اهر - امور منابع آب مرند و سالن ورزشی سرپوشیده(بدنسازی)امور منابع آب بناب بصورت اجاره یکساله بشماره سیستمی5099001186000001 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:62

99/03 واگذاری 4 (چهار) هکتار از اراضی پایین دست سد سهند هشترود به تفکیک 4(چهار) قطعه1 (یک) هکتاری به منظور سرمایه گذاری جهت احداث استخرهای پرورش ماهی بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید تا 4 (چهار) سال دیگر طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده بشماره سیستمی 5099001186000003 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:33

99-02 مزایده واگذاری 2500 مترمربع از اراضی پایین دست سد قلعه چای عجبشیر به منظور سرمایه گذاری جهت احداث استخرهای پرورش ماهی بصورت اجاره یکساله با قابلیت تمدید تا سقف 10 (ده) سال بشماره سیستمی 5099001186000002 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:27

عملیات اجرایی افزایش حجم سد چوخورزمی و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:156

عملیات اجرایی باقیمانده راههای جایگزین سد شهریار (قطعه اول) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:111

عملیات اجرایی مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری گرمی چای، شبکه آیدوغموش، سد و شبکه خدا آفرین 1، شبکه زنوز، سد و شبکه کلقان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/20 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:119

98/07 - طــرح مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هوا شناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت 12 ماه از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2098001186000046 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:107

97/07 - جــاری واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت یک سال از محل اعتبارات جاری طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000045 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:71

98/04 مزایده اذن استفاده ازآب مخزن سدهای 1- سهند هشترود 2- علویان مراغه 3- ستارخان اهر جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود در مخزن سدهای مزبور به شماره سیستمی 5098001186000005 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/17

بازدید:172

مرمت، بازسازی، تعمیرات و احداث ایستگاه های هیدرومتری سد شهریار، آبرسانی میانه، شبکه سهند، پیغام چای، سد و شبکه خدا آفرین 2 (قیزقلعه سی) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/14 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/17

بازدید:100

98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:100

98/09 خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه قراردادها 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/17

بازدید:104

98/05 - تجدید تجدید مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن دراقطار500-400-150-100 میلیمتر ( با فشار 10 و 16 بار) و اتصالات پلی اتیلن( با فشار 10 و 16 بار) به شماره سیستمی2098001186000033 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/10

بازدید:126

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: