چهارشنبه, 4 مرداد 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
96/3 واگذاری خدمات تنظیف ونگهداری و توسعه فضای سبز و باغبانی وآبدارخانه ها و خدمات سرایداری و امربری اداری و پشتیبانی وتوزیع آب حوزه ستادی تبریز وشهرستانهای تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1396/04/19 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/30

بازدید:121

2/96 واگذاری خدمات حفاظتی ونگهبانی آب منطقه ای آذربایجان شرقی درحوزه ستادی تبریز وشهرستانهای تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/20

بازدید:112

96/04 مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای1- وحدت بستان آباد – جوقان بستان آباد جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت پنج سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/30 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/09

بازدید:98

95/03 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم ایستی سو قره آغاج متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی بصورت اجاره دوساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/21 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:70

انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه ارومیه (تجزیه وتحلیل منابع آب) استعلام دفتر قراردادها 1396/03/04 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:124

انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه ارومیه (تجزیه وتحلیل منابع آب) استعلام دفتر قراردادها 1396/03/04 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:77

عملیات اجرایی احداث تاسیسات برداشت پساب و مخازن تعادل خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:471

96/01 تجدید مزایده فروش کل سهم شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی )53/12 درصد( از عرصه و اعیان مجتمع آبگرم معدنی بستان آباد که مابقی سهام آن متعلق به شهرداری بستان آباد 42/48 درصد و شرکت تعاونی بازنشستگان و مستمری بگیران شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 4/4 درصد می باشد ، طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/07 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:219

1/96 تجدید مناقصه خرید6 دستگاه ست کامل اندازه گیری انحراف سنجی دومحوره و 2 دستگاه دیتا لاگر پیزومتری های ارتعاشی مناقصه دو مرحله‌ای امور بازرگانی 1396/02/31 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:88

تجدید 11/95 تجدید مزایده فروش قسمتی از زمین تالار آذرآب واقع در مسیر جاده ائل گلی تبریز به عنوان یک قطعه زمین بیاض با حدود اربعه معین به مساحت 2582 مترمربع از کل مساحت 87/6155 متر مربع از پلاک ثبتی 4858 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 9 تبریز متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی با کاربری پهنه گردشگری - تجاری - خدماتی - تفریحی و ورزشی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/01/20 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/22

بازدید:193

کارهای باقیمانده و تکمیلی تصفیه خانه آب میانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/03

بازدید:518

عملیات اجرایی کارهای تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/01

بازدید:409

6/95 تجدید مناقصه خرید 4500 تن کلروفریک و 450 تن کلر مایع مورد نیاز تصفیه خانه میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/12/14 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/18

بازدید:160

95/15 مزایده واگذاری امتیاز " گذرآب" خروجی ازسدآیدوغموش(مصارف کشاورزی وحیات رودخانه) واقع در شهرستان میانه برای تولید انرژی برق آبی(باظرفیت حدود600 کیلووات) به شرط سرمایه گذاری (تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین مصالح وتجهیزات، احداث تاسیسات وساختمانهای نیروگاه برق آبی درمقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذتاییدیه شروع دوره بهره برداری، مدیریت و راهبری، تعمیرو نگهداری، بیمه، فروش وعرضه برق تولیدی) وعقد قرارداد مطابق شرایط ومشخصات فنی مندرج دراسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/26 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/06

بازدید:184

حراج محلی حراج محلی صدور اجازه استفاده از آب مخزن برکه بزوجیق هشترود جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد حراج. حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/12/01 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:144

آگهی نوبت دوم عملیا ت نگهداری و حفاظت طرح توسعه بهره برداری از ارس (ایستگاه و شبکه گلفرج) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/30

بازدید:249

آگهی نوبت دوم عملیا ت تعمیر و نگهداری ساختمان های ستادی و شهرستان های تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/30

بازدید:183

حراج محلی حراج محلی اقلام مازاد بر نیاز راکد و اسقاطی موجود در انبارهای جاری و طرح شامل(انواع لوازم و ملزومات اداری و حدود 5 تن آهن آلات قراضه) حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/24 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:149

95/16 مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای1- خرمدرق شهرستان چاراویماق - ارسباران شهرستان کلیبر جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت پنج سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/25 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:207

95/12 مزایده فروش انواع لوله (11492 متر لوله کاروگیت سوکت دار 400 میلی متر ، 84 متر لوله پلی اتیلن مشبک فاضلابی به قطر 300 میلی متر ، 2420 متر لوله زهکشی به قطر 200 میلی متر ، 240 متر لوله دو جداره پروفیل دار به قطر 400 میلی متر) موجود در انبار تصفیه خانه قدیم نهند متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/13 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:124

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای آذربايجان‌شرقي است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا