دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/07/03 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/09

بازدید:72

خدمات حراست و نگهداری ایستگاههای پمپاژ ، کانال اصلی و مزرعه نمونه شبکه خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:87

آگهی ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری، نگهداری سد، خط انتقال - ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه (تحویل آب به صورت متر مکعبی) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/05/09 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/15

بازدید:134

خدمات تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه ارومیه ارزیابی دفتر قراردادها 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/02

بازدید:109

98/02 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و نگهداری لوازم و تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی (شامل انواع سطح سنج الکترونیکی- پنل خورشیدی- باران سنج - سنسورهای دما،رطوبت،سرعت و ... - مودم - باتری - منبع تغذیه - دکل - دیتالاگر - تجهیزات چاه ارت - تابلو برق و ....) از طریق سامانه ستاد ایران به شماره سیستمی 2098001186000008 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/04/03 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/09

بازدید:105

98/01 مناقصه خرید مقدار 2000000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص40% و 250000 کیلوگرم گازکلر(کلرمایع) را طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000006 بصورت الکترونیکی برگزار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/15

بازدید:172

97/13 (نجدید) نجدید مناقصه خرید 10 (ده) دستگاه پمپ فشار قوی در انواع مختلف مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح توسعه بهره برداری از ارس- کلاله و دارانا) طبق لیست و مشخصات مندرج در بند 2 شرایط مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2098001186000002 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/05

بازدید:97

خدمات حفاظت ، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:181

97/14 مناقصه خرید انواع لوله GRP و اتصالات مورد نیاز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی (طرح شبکه آیدوغموش) طبق لیست و مشخصات مندرج در بند 2 شرایط مناقصه و 16 (شانزده) صفحه مشخصات فنی پیوستی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 2097001186000084 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:119

97/16 موضوع فراخوان ارزیابی: عبارت است از سرمایه گذاری در چشمه آبدرمانی منشگه شهرستان چاراویماق متعلق به شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و انتفاع از عملیات توریستی چشمه مذکور با صدور اجازه بهره برداری از چشمه مذکور به مدت حداکثر 10 سال (2 سال دوران ساخت و 8 سال بهره برداری)طبق شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی. ارزیابی تدارکات و خدمات پشتیبانی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:82

عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ارس در بازه حدفاصل میله های مرزی 24 الی 25 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/23

بازدید:208

97/04 (تجدید - طرح) تجدید مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هوا شناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت 12 ماه از محل اعتبارات طرح های عمرانی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2097001186000079 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:121

97/04 ( تجدید -جاری) تجدید مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هوا شناسی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی واقع در کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی(حوزه ستادی تبریز و شهرستان های تابعه) به مدت 12 ماه از محل اعتبارات جاری طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) (بصورت الکترونیکی) و با شماره مناقصه(شماره سیستمی) 2097001186000078 مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:90

97/09 تجدید شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان سراب را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده بصورت اجاره یک ساله و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5097001186000005 بصورت الکترونیکی برگزار نماید. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:99

97/13 مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین نیسان پیکاپ مدل 1382 به شماره انتظامی 569 الف13 – ایران 15 از طریق سامانه ستاد ایران به شماره سیستمی 100971186000004 مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/28

بازدید:463

عملیات اجرایی تعمیرات ساختمانهای بهره برداری و نیروگاه سد ارس مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:177

عملیات اجرایی لایروبی و بازگشایی رودخانه آجی چای و سرشاخه های آن در محدوده شهرستان سراب (آگهی نوبت دوم) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/25

بازدید:133

عملیات اجرایی لایروبی و بازگشایی رودخانه آجی چای و سرشاخه های آن در محدوده شهرستان سراب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/18

بازدید:143

97/05 تجدید شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد تجدید مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری سالن های ورزشی آذرآب بصورت اجاره دوساله واقع در تبریز- ولیعصر- خیابان کریم خان زند - مجتمع ورزشی آذرآب به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی و با شماره مزایده (شماره سیستمی) 500970118600003 بصورت الکترونیکی برگزار نماید. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:154

97/13 شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه خرید 10 (ده) دستگاه پمپ فشار قوی در انواع مختلف را طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مناقصه (شماره سیستمی) 200971186000069 بصورت الکترونیکی برگزار نماید. مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:78

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: