شنبه, 31 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
2/96 واگذاری خدمات حفاظتی ونگهبانی آب منطقه ای آذربایجان شرقی درحوزه ستادی تبریز وشهرستانهای تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/20

بازدید:376

96/04 مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای1- وحدت بستان آباد – جوقان بستان آباد جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت پنج سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/30 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/09

بازدید:448

95/03 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم ایستی سو قره آغاج متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی بصورت اجاره دوساله طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/21 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:279

انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه ارومیه (تجزیه وتحلیل منابع آب) دفتر قراردادها 1396/03/04 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:392

انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه ارومیه (تجزیه وتحلیل منابع آب) دفتر قراردادها 1396/03/04 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:340

عملیات اجرایی احداث تاسیسات برداشت پساب و مخازن تعادل خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 804

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:804

96/01 تجدید مزایده فروش کل سهم شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی )53/12 درصد( از عرصه و اعیان مجتمع آبگرم معدنی بستان آباد که مابقی سهام آن متعلق به شهرداری بستان آباد 42/48 درصد و شرکت تعاونی بازنشستگان و مستمری بگیران شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 4/4 درصد می باشد ، طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/07 451

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:451

1/96 تجدید مناقصه خرید6 دستگاه ست کامل اندازه گیری انحراف سنجی دومحوره و 2 دستگاه دیتا لاگر پیزومتری های ارتعاشی مناقصه دو مرحله‌ای امور بازرگانی 1396/02/31 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/04

بازدید:328

تجدید 11/95 تجدید مزایده فروش قسمتی از زمین تالار آذرآب واقع در مسیر جاده ائل گلی تبریز به عنوان یک قطعه زمین بیاض با حدود اربعه معین به مساحت 2582 مترمربع از کل مساحت 87/6155 متر مربع از پلاک ثبتی 4858 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 9 تبریز متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی با کاربری پهنه گردشگری - تجاری - خدماتی - تفریحی و ورزشی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/01/20 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/22

بازدید:437

کارهای باقیمانده و تکمیلی تصفیه خانه آب میانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 808

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/03

بازدید:808

عملیات اجرایی کارهای تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد زنوز مرند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/01

بازدید:653

6/95 تجدید مناقصه خرید 4500 تن کلروفریک و 450 تن کلر مایع مورد نیاز تصفیه خانه میاندوآب مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/12/14 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/18

بازدید:378

95/15 مزایده واگذاری امتیاز " گذرآب" خروجی ازسدآیدوغموش(مصارف کشاورزی وحیات رودخانه) واقع در شهرستان میانه برای تولید انرژی برق آبی(باظرفیت حدود600 کیلووات) به شرط سرمایه گذاری (تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین مصالح وتجهیزات، احداث تاسیسات وساختمانهای نیروگاه برق آبی درمقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، انجام آزمایشات عملکردی و اخذتاییدیه شروع دوره بهره برداری، مدیریت و راهبری، تعمیرو نگهداری، بیمه، فروش وعرضه برق تولیدی) وعقد قرارداد مطابق شرایط ومشخصات فنی مندرج دراسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/26 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/06

بازدید:431

حراج محلی حراج محلی صدور اجازه استفاده از آب مخزن برکه بزوجیق هشترود جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد حراج. حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/12/01 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:387

آگهی نوبت دوم عملیا ت نگهداری و حفاظت طرح توسعه بهره برداری از ارس (ایستگاه و شبکه گلفرج) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 452

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/30

بازدید:452

آگهی نوبت دوم عملیا ت تعمیر و نگهداری ساختمان های ستادی و شهرستان های تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادادها 359

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/30

بازدید:359

حراج محلی حراج محلی اقلام مازاد بر نیاز راکد و اسقاطی موجود در انبارهای جاری و طرح شامل(انواع لوازم و ملزومات اداری و حدود 5 تن آهن آلات قراضه) حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/24 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:321

95/16 مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای1- خرمدرق شهرستان چاراویماق - ارسباران شهرستان کلیبر جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت پنج سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده. مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/25 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:410

95/12 مزایده فروش انواع لوله (11492 متر لوله کاروگیت سوکت دار 400 میلی متر ، 84 متر لوله پلی اتیلن مشبک فاضلابی به قطر 300 میلی متر ، 2420 متر لوله زهکشی به قطر 200 میلی متر ، 240 متر لوله دو جداره پروفیل دار به قطر 400 میلی متر) موجود در انبار تصفیه خانه قدیم نهند متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/13 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:391

95/13 مزایده مربوط به فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز شامل انواع شیرآلات ، اتصالات ، الکترو پمپ ، مخازن هوای فشرده ، پل فلزی ، کنتور حجمی و ضایعات آهنی ، در 6 (شش) گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/11/12 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/20

بازدید:398

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 15 » صفحه: