چهارشنبه, 9 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
#هر هفته: الف_ب_ایران
سد شهریار
سد خداآفرین

1398

1398

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  موافقت نامه تفاهم نامه واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب 1398/05/05
  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 1398/03/15

1397

1398

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون قانون بودجه سال1398کل کشور 1397/12/25
  حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی 54/2920 1397/01/20

1396

1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1411945 1396/07/01

1395

1394

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه خزانه 234756/55 1394/12/10

1393

1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 200/93/5697 دفتر ریاست جمهوری 1393/04/24

1392

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 1392/10/17