چهارشنبه, 13 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

1397

1397

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی 54/2920 1397/01/20

1396

1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1411945 1396/07/01

1395

1394

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه خزانه 234756/55 1394/12/10

1393

1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 200/93/5697 دفتر ریاست جمهوری 1393/04/24

1392

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 1392/10/17