دوشنبه, 27 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پیام مقام معظم رهبری
سد شهریار
سد خداآفرین

1397

1397

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی 54/2920 1397/01/20

1396

1396

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1411945 1396/07/01

1395

1394

1394

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه خزانه 234756/55 1394/12/10

1393

1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 200/93/5697 دفتر ریاست جمهوری 1393/04/24

1392

1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 1392/10/17