جمعه, 30 فروردین 1398

رسالت گروه تلفیق و بیلان

 
تهیه آمار پایه منابع آب در کشور مربوط به دهه بیست بوده و اولین ایستگاه از نوع هیدرومتری در سال 1325 در محل امامه بر روی رودخانه جاجرود تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. با توسعه شبکه اندازه گیری منابع آب و طولانی شدن طول آمار تهیه شده وجود واحدی که با بهره گیری از این آما رو اطلاعات پتانسیل و میزان توسعه بهره برداری از منابع آب را مشخص نماید احساس می گردید. در این راستا اولین گروه تلفیق و بیلان در دفتر مطالعات پایه منابع آب در شرکت مدیریت منابع آّ در سال 1362 پایه گذاری گردید. این گروه در دفاتر مطالعات پایه منابع آب کلیه شرکت های آب منطقه ای استان ها تاسیس گردید. این گروه علاوه بر تهیه بیلان منابع آب به منظور تعیین پتانسیل و ظرفیت توسعه پذیری منابع آب سایر فعالیت های عهده دار بوده که ذیلاً اشاره می گردد.
 
 
 
 
 

 


 


بازدید:1635
آخرین به روزرسانی: 1395/08/25