|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

سدستارخان اهر

مشخصات عمومي سد

نام رودخانه : اهرچاي
نزديكترين شهر: اهر
فاصله از شهر(km):19
نزديكترين روستا : گونجيك
فاصله از روستا (km):2
طول جاده آسفالته از نزديكترين شهر(km):19

  مشخصات هيدروليكي سد

حجم كل مخزن (حجم مخزن درترازنرمال)131:(mcm)
حجم مفيد مخزن 121.75:(mcm)
حجم تنظيم سالانه 84.8:(mcm)( براساس مباني طراحي)– (كشاورزي: 67.7 ، شرب: 15.6 ، محيط زيست: 1.56 )
حجم تنظيم سالانه 84.8:(mcm)( تغييريافته)- (كشاورزي: 57.7 ، شرب: 15.6 ، صنعت: 10، محيط زيست: 1.56 )
حجم مرده مخزن 8.25:(mcm)
حجم مخزن در ترازحداكثرسيلاب ممكنه 180.875:(mcm)
مساحت درياچه در رقوم سرريز7.2:(km2)
رقوم نرمال 1451:(m)
حداكثر رقوم مخزن (در زمان سيلاب) 1457.45:(m)
رقوم تاج سد 1459:(m)
حداقل رقوم مجاز به جهت پايداري سدها 1425:(m)
رقوم بستر رودخانه 1400:(m)
                                         

سرريز

نوع سرريز : آزادجانبي دريچه دار
طول سرريز50:(m)
ظرفيت تخليه (طراحي)1275:(m3/s)
ترازآستانه سرريز(m)(MWL) 1451
ترازحداكثر سرريز(m)(MWL) 1457/45
موقعيت سرريز : جناح چپ سد و خارج ازبدنة سد

مشخصات هيدرولوژي و كليماتولوژي سد
حوزه آبريز

نام حوزه آبريز(اصلي) : درياي خزر
كدحوزه : 1
نام حوزه آبريز(فرعي) : اهرچاي
وسعت حوزه (km2) : 950 
سيلاب طرح 2300  : (m3/s)
متوسط آورد ساليانه 92:(mcm)

اهداف احداث سد

   درزمان ساخت سد

بهبود كشاورزي 1560 هكتار
توسعه كشاورزي 9310 هكتار(جمع كل سطح زيركشت مفيد: 10870هكتار)
شرب 5 ميليون مترمكعب ( شرب شهراهر توسعه 18 ميليون مترمكعب)
صنعت - ميليون مترمكعب
برق - ميليون مترمكعب

  دروضعيت فعلي

بهبود كشاورزي حدود 900 هكتار
توسعه كشاورزي حدود 850 هكتار
شرب 5 ميليون مترمكعب
صنعت - ميليون مترمكعب
برق - ميليون مترمكعب

مشخصات مشتركين

    كشاورزي
رديف نام مشترك متوسط آب تحويلي درسال(mcm) نحوه برداشت توضيحات
1 تعاوني هاي أببران روستاهاي ديزين- دهستان-ديزج تلخاج- مرده كتان-كرنكاه-وردين-اشتلق 6 ثقلي(توسط كانال)- نحوه أبياري پمپاژ
    صنعت
رديف نام مشترك موقعيت ومحل متوسط آب تحويلي درسال(mcm) نحوه برداشت توضيحات
1 مس سونگون 35 كيلومتري سد 5 برداشت ازسدتاايستكاه پمپاژ درفاصله حدود700 متري بصورت ثقلي خواهد بود وازايستگاه پمپاژتامعدن مس بصورت پمپاژ(بالوله فلزي)خواهدبود فعلاً بهره برداري نميشود

  شرب
رديف نام منابع مصرف موقعيت ومحل متوسط آب تحويلي درسال(mcm) نحوه برداشت توضيحات
1 أب وفاضلاب اهر 20كيلومتري سد حدودأ 5 كانال(ثقلي)
  شيلات
رديف نام مشترك موقعيت ومحل متوسط آب تحويلي درسال(mcm) نحوه برداشت توضيحات

                                    

 سوابق طرح

زمان آغاز مطالعات : 1367
زمان شروع و خاتمه ساخت : شروع 1373 خاتمه 1381
زمان شروع بهره برداري : 30/8/77

 
                                         

 

مشخصات مشترکین

کشاورزی 

توضيحات نحوه برداشت متوسط آب تحويلي درسال(mcm) نام مشترك رديف
  ثقلي(توسط كانال)- نحوه أبياري پمپاژ 6 تعاوني هاي أببران روستاهاي ديزين- دهستان-ديزج تلخاج- مرده كتان-كرنكاه-وردين-اشتلق 1


صنعت
 

 توضيحات  نحوه برداشت  متوسط آب تحويلي درسال(mcm)  موقعيت ومحل نام مشترك  رديف
 فعلاً بهره برداري نميشود  برداشت ازسدتاايستكاه پمپاژ درفاصله حدود700 متري بصورت ثقلي خواهد بود وازايستگاه پمپاژتامعدن مس بصورت پمپاژ(بالوله  فلزي)خواهدبود    5 35 كيلومتري سد  مس سونگون  1


  شرب

توضيحات نحوه برداشت متوسط آب تحويلي درسال(mcm) موقعيت ومحل نام منابع مصرف رديف
  كانال(ثقلي) حدودأ 5 20كيلومتري سد أب وفاضلاب اهر 1
           

شيلات

 

توضيحات نحوه برداشت متوسط آب تحويلي درسال(mcm) موقعيت ومحل نام مشترك رديف
           

 

 تاریخ ثبت : 11 مرداد 1390
  آخرین به روزرسانی :
 
 4951
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 21
 • بیشترین بازدید همزمان : 353
 • بازدید امروز : 2,551
 • بازدید دیروز : 2,938
 • کل بازدید : 5,608,225
 • آخرین به روزرسانی : 3 اسفند 1402 12:32:38
 • شناسه IP شما : 34.239.154.201

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تبریز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى
 • کدپستی : ۵۱۵۶۹۱۷۷۳۷
 • تلفن : 041۳۳۳۸۲۱۱۱-19
 • فاکس : 041۳۳۳۰۸۴۱۲
 • پست الکترونیکی : Pubrel[at]azarwater.ir
 • پیامک : ۳۰۰۰۱۲۲۲۲۲
 • تلفن گویا : 041۳۳۳۸۲۰۰۰